Registerkort Nr DE06

Minnestavla och epitafier över stupade svenska officerare 1632 i Wöhrd-Nürnberg

 Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)                Stadt Nürnberg-Wöhrd, Bayern

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Weinicke-Platz 3, 90489 Nürnberg och kyrkan Bartholomäus
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                        Per-Erik Jansson och Johanna Lundgren
Datum:                                      2022-08-04

Historia
Kyrka, i dag evangelisk, uppförd 1350-1452. Under Gustaf Adolfs belägring av Wallenstein i Nürnbergs förort Zirndorf-Alte Veste juni-september 1632 begravdes ett antal stupade ”krigsmän” tillhörande Gustaf Adolfs styrkor i kyrkan. Gjuten minnestavla, fyra hjälmar i förgyllt trä och ett epitaf. 

Ägare
Namn:                                        Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Bartholomäus Nürnberg
Wöhrd
Adress:                                       Weinicke-Platz 3, 90489 Nürnberg
Telefon:                                      0049-911 – 55 48 55
Mail-adr:                                    Pfarramt.St-Bartholomaeus-Woehrd@elkb.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Evang. Luth. Dekanat, Nürnberg (Pfarramt Frau Dagmar Lettner)

Övrigt
Minnestavla gjuten i brons över vid Alte Veste stupade svenska ”krigsmän” (ej namngivna), uppsatt den 15 augusti 1932
Konstnär: A. de Frummerie, verkstad Herman Bergman, Stockholm. Datering 1932.
Text på minnestavla: JUBILEUMSÅRET 1932 UPPSATTE SVENSKA OFFICERARE DENNA MINNESTAVLA ÖVER I KYRKAN BEGRAVNA KRIGSMÄN TILLHÖRANDE GUSTAF ADOLFS ARMÉ samt motsvarande text på tyska
Fyra snidade med visir försedda hjälmar i förgyllt trä tillhörande nu förlorade epitafier för officerare i Gustaf Adolfs styrkor, flyttade 2022 till södra väggen på orgelläktaren, t.v. om orgeln Major Paul Freiherr von Khevenhüller-Aischelberg. Skadad vid Alte Veste 1632; död 1662. General Nicolaus Boëthius. Stupad vid Alte Veste 1632
General Nicolaus von Courville. Stupad vid Regensburg 1634.
Epitaf över Frau Mechthilde von Leubelfing, död 1624, hustru till överste Johann von Leubelfing och moder till Gustaf Adolfs page Augustus von Leubelfing sårad vid konungens sida i slaget vi Lützen 1632, död tre dagar senare och begravd i kyrkan St. Wenzel in Naumburg. Epitafiet är uppsatt bredvid ovannämnda fyra hjälmar.
Hjälmar och epitaf odaterade (tidigast1632 senast 1660-tal) och utan konstnär
Tisdagen den 24 april 1990 på förmiddagen genomförde Arméns musikpluton under ledning av Olle Hermansen och under deltagande av kyrkoförsamlingen Arméns Korum i kyrkan och nedlade en krans vid minnestavlan
Text på sockelns ena sida:
Informationsskylt: Nej

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten