Registerkort Nr D21

Regementets grav på Lilla Malma gamla kyrkogård i Malmköping

Land                                          Sverige

Kommun                                  Flen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Lilla Malma kyrkogård i Malmköping, centrum
GPS-angivelse:                        59° 8’6.31″N  16°43’35.38″E

Inventerad
Namn:                                        Hans Norlén och Per-Olof Rosén (foto)
Datum:                                      2018

Historia
Lilla Malma kyrka är en kyrka som tillhör Dunker-Lilla Malma församling i Strängnäs stift. Kyrkan ligger ganska centralt i Malmköping, mellan genomfartsleden Landsvägsgatan och den gamla militärexercisplatsen Malma hed.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                       Dunker-Lilla Malma församling
Adress:                                      Tingsgatan 1, 64260 MALMKÖPING
Tfn:                                             +46(157)20052
Mail:                                           dunker-lillamalma.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravsten av granit.
Mindre minnessten över olyckan 1880 vid Ådö färgställe är uppsatt framför regementets och en namntavla över de 13 omkomna soldaterna finns inne i kyrkan
Text: KUNGL SÖDERMANLANDS REGEMENTES GRAVPLATS
GRAVEN UNDERHÅLLS AV KYRKORÅDET
Text mindre sten: ÅDÖ 18 2/7 80
Informationsskylt:  Ja

Hans Norlén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM