Registerkort Nr CE01

Gravsten över svensk båtsman från HMS Eugenie 1852 i Valparaiso

 Land                                         Chile

Kommun (motsv)               Valparaiso

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Dissidents Cemetery
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                        EJ INVENTERAD
Datum:

Historia
HMS Eugenie (1846-1888) var en svensk fregatt och ett segelfartyg bestyckad med 40 kanoner. Hon var byggd på Karlskronavarvet och sjösatt 1844, längd 46 meter och besättning på 300 man. Fartyget omklassificerades som korvett från 1877 innan hon 1888 gjordes om till logementsfartyg vid Skeppsholmen. Hon togs ur tjänst fullständigt år 1919 och såldes till ett norskt rederi i Moss för att användas som flytande arbetarbostad. År 1926 såldes hon vidare till en skrothandlare i Halmstad för att huggas upp. Eugenie lades upp vid Torekov där naturen tog hand om upphuggningen. Fartyget har fått sitt namn av Prinsessan Eugénie, dotter till Oscar I.
Eugenie genomförde svenska flottans första världsomsegling 1852-53. Den 1 oktober 1852 avseglade fartyget från Karlskrona örlogshamn under befäl av kommendörkapten Christian Adolf Virgin (1797-1870) och den 1 juli 1853 ankrade hon på Älvsborgsfjorden utanför Göteborg.
Hon anlände söndagen den 22 februari 1853 till Valparaiso i Chile där hon kvarlåg till den 5 mars. Ankomstdagen präglades dock av förstämning. Bara några timmar efter ankringen dog båtsmannen från 6:e Blekinge kompani, nr 97 Märsfall Löfman efter bara några timmars våldsamt illamående. Fartygschefen beslutade om obduktion av liket och Dr Kinberg kunde därvid konstatera att Löfman avlidit av en kronisk sjukdom i hjärnan som nu nått sin fullbordan oberoende av de yttre omständigheterna. En bestämmelse i Valparaiso vid denna tid stadgade att döda endast fick gravsättas mellan midnatt och klockan fyra på morgonen. Skälet till detta märkliga påbud nämns inte och är nu svårt att gissa sig till, men sekundlöjtnant Carl August Fries skriver lite syrligt att det i varje fall orsakade att pastor Samuel Pontén, vid gravsättningen av Löfman den 24 februari, fick fullgöra sin enda hundvakt under resan.
(utdrag ur Fregatten Eugenies Världsomsegling av Christer Hägg).

Ägare
Namn:                                        Dissidents Cemetery
Adress:                                       Dinamarca 217, Valparaíso
Tfnnr:                                         +56 32 221 3700
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravvård uppsatt 1853
Text:
Informationsskylt

 

Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten