Registerkort Nr C21

1983 Minnesplatta över Arméns kompaniofficersskola på kanslikasernen i Uppsala

 Län                                          Uppsala

Kommun                                Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: Kanslikasernen är beläget öster om Dag Hammarskölds Väg och 1 km söder om Uppsala slott. Skylten sitter på fasaden mot Dag Hammarskölds Väg, till vänster om artilleripjäserna.
GPS-angivelse: 59°50’42.41″N 17°38’17.70″E

Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-04-03

Historia
Skolan flyttade som ursprungligen benämndes Arméns underofficersskola (AUS) flyttade 1928 från Stockholm. Det 1927 nedlagda Upplands artilleriregementes kasernområde övertogs 1928 av AUS. Skolan bytte namn 1972 till Arméns kompaniofficersskola (AKS).
Skolan avvecklades den 30 september 1983.

 Ägare
Namn:                                        Vasakronan  c/o Karin Boberg
Adress:
Tfnnr:                                         018-4892093
Mail-adress                              kundtjanst@vasakronan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Ledningsregementets Veterankår/Traditionsutskottet
Mail-adress:                            ledr-officerskaren@mil.se

Övrigt
Minnesskylt av mässing
Text under ett armétecken: ARMÉNS UNDEROFFICERSSKOLA / ARMÉNS KOMPANIOFFICERSSKOLA UTBILDADE HÄR 5500 ELEVER 1928 – 1983
Informationsskylt: Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten