Registerkort Nr C19

1980 Minnestavla över Göta Livgardes verksamhet på Veckholms skjutfält

Län                                Uppsala                                                Objekt C 24

Kommun                    Enköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:      Vid infarten till Veckholms skjutfält.
GPS-angivelse:        59°30´45.0”N 17°23’46.4”E

Inventerad
Namn:                           Götagardesföreningen
Datum:                          2019-08-30

Historia
Veckholms skjutfält är ett militärt skjutfält beläget cirka 30 km sydost om Enköping invid Mälaren och ligger i sin helhet inom Enköpings kommun. Skjutfältet kom till 1945 och tillhörde ursprungligen Göta livgarde (P 1) men övergick vid dess nedläggning 1980 till Upplands regemente (S 1). Från 2007 förvaltas skjutfältet Ledningsregementet (LedR) i Enköping. Skjutfältets riskområde sträcker sig ut i Mälaren. Skjutfältet har genom åren använts som grupperingsterräng för delar av förband ingående i större övningar samt för skjututbildning.

Ägare
Namn:                                     Ledningsregementet
Adress:                                    Garnisonsvägen 5, 749 40 Enköping
Tfnnr:                                       0171-15 70 00
Mail-adress                            exp-ledr@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov)       –

Vårdare:                                  Ägaren

Övrigt
Idén att sätta upp samma typ av minnesmärke på Veckholm som på Utö växte fram hos Erik Winell. Götagardesföreningens styrelse och chefen för Ledningsregementet tillstyrkte idén. Förslaget presenterades på höstmötet 27 oktober 2018 och därefter lades beställning hos Lillkyrka Mekaniska. Den 30 augusti 2019 sattes minnesmärket upp på förläggningsholmen på Veckholms skjutfält av styrelseledamöter under ledning av Håkan Jarl.
Text: KUNGL. GÖTA LIVGARDE UTBILDADE HÄR PANSARSOLDATER 1945-1980.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten