Registerkort Nr C15

1940-45 Minnessten över Upplands regementes 10.fältkompani vid Vaksala, Uppsala

 Län                                          Uppsala

Kommun                                Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I en naturpark med runstenar 100 m öster om Vitkålsgatan och 100 meter sydost om Bollstaby samt 800 m sydost om Vaksala kyrka (4 km nordost om Uppsala Slott).
GPS-angivelse:                    N59°52’17” E17°41’52”

Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-04-03

Historia
Före beredskapstiden 1940 – 1945 bestod ett infanteriregemente normalt av åtta kompanier. 1940 uppsattes fördubblingsregementen vid dessa. Upplands regemente satte 1941 upp Roslagens regemente, I 38. Troligtvis tillhörde 10.fältkompaniet detta förband.

 Ägare
Namn:                                      Uppsala kommun  c/o Magnus Elvendahl
Adress:
Tfnnr:                                        018-7271360
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     ,

Vårdare
Namn:                                       Vaksala Hembyggdsförening c/o Lennart Hult
Adress:
Telefon:                                    070-5226239
Mail-adress:

Övrigt
Kamratföreningen Ugglorna bildades av personal som tillhört 10. Kompaniet.
Namnet efter kompanichefen kapten Arvid Uggla. Föreningen har nu upphört och dess handlingar m m har överlämnats till Vaksala hembygdsförening.
Text: TILL MINNE AV EN BATALJON UPPLANDS INFANTERIREGEMENTE SOM HÄR HADE SIN UTRUSTNINGSPLATS BEREDSKAPSÅREN 1940 – 1945
KAMRATFÖRENINGEN UGGLORNA RESTE STENEN ÅR 1970
Informationsskylt: Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten