Registerkort Nr C13

1927 Minnessten över Upplands artilleriregemente i Uppsala

 Län                                           Uppsala

Kommun                                Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: Mellan Dag Hammar-skjölds väg och f d kanslikasernen (nu benämd Oscar II) och 20 m söder valvet.
GPS-angivelse:  59°50’40.83″N 17°38’18.33″E

 Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-04-03

Historia
Upplands artilleriregemente eller som det från början hette Andra Svea artilleriregemente, bildades den 1 oktober 1894 genom en sammanslagning av två batterier ur Första Svea artilleriregemente och två ur Wendes artilleriregemente.
Andra Svea artilleriregemente blev kvar i Stockholm fram till 1901. Den 21 september 1901 flyttade regementet officiellt in i en nyuppförd kasern i Uppsala på Stockholmsvägen, sedan 1960-talet känt som Dag Hammarskjölds väg, i Uppsala. För att tydliggöra regementets anknytning till staden, tilldelades den 8 augusti 1904 det nya namnet Upplands artilleriregemente.
Den 12 oktober 1919 tillkom Artilleriets officersaspirantskola (ArtOAS) från att tidigare varit förlagd i Kristianstad. Genom försvarsbeslutet 1925 beslutades det att reducera armén, vilket påverkade regementet i den omfattningen att det avvecklades år 1927. Regementet höll en avvecklingsceremoni den 3 oktober 1927, och avvecklades officiellt den 31 december 1927. Från den 1 januari 1928 övergick regementet till att verka som en avvecklingsorganisation fram till den 31 mars 1928.
.

 Ägare
Namn:                                        Vasakronan  c/o Karin Boberg
Adress:
Tfnnr:                                         018-4892093
Mail-adress                              kundtjanst@vasakronan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Ledningsregementets Veterankår/Traditionsutskottet
Mail-adress:                            ledr-officerskaren@mil.se

Övrigt
Stenen stod tidigare väster om vägen och mitt emot valvet. I varje hörn av stenläggningen en artillerigranat
Text under tre kronor: KUNGL UPPLANDS ARTILLERIREGEMENTE 1894 – 1927
FÖRLAGT I UPPSALA 1901 – 1927
Informationsskylt:  Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten