Registerkort Nr C11

1910 Minnessten över 30 års-jubileet på Laxön, Älvkarleby

 Län                                            Uppsala

Kommun (motsv)                Älvkarleby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: Laxön, 100 m efter Bifrostbron på väg mot lägret
GPS-angivelse:                    N60°33’49.47″ E17°26’10.57″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2017-08-08

Historia
På Laxön mitt i Älvkarlebyfallen ligger en kulturhistoriskt intressant före detta militärförläggning som från 1880 användes som lägerplats  för Svea ingenjörregemente, från 1885 periodvis även av Göta ingenjörregemente vid den utbildning i byggande av förbindelse över strömmande vatten som truppslaget från 1880 bedrev på övningsplatsen Sand, två km nedströms fallen. Den militära verksamheten på Laxön upphörde 1985.Staten äger sedan länge området, sedan 1985 genom Vattenfall. Laxön används till vandrarhem, småhantverkare, restaurangverksamhet och butiker.

 Ägare
Namn:                                        Staten (Vattenfall)
Adress:                                      Box 13, 880 30 Näsåker
Tfnnr:                                        020-62 00 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnesmärke av 30-årsjubileet av Laxön som Ingenjörkårens övningsplats, rest 1910
Konstnär Bildhuggare Per A Palm. Per Palm var skulptör och stenhuggare och brukade bland annat hugga åt Carl Milles. Han hade sitt stenhuggeri på Katarinavägen ovanför Slussen. Palm gjorde sin värnplikt vid Svea Ingenjörkår 1910.
Text: KUNGLIGA SVEA INGENJÖRKÅR 1910
Informationsskylt: Ja.

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten