Registerkort Nr C10

1908 Minnessten över Uppsala skvadron ur Livregementets dragoners på Polacksbacken i Uppsala

Län                                          Uppsala

Kommun                              Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: På Polacksbacken i nordöstra hörnet (Dragonhörnet) av Kronparken och 200 m V Upplands regementes f d kaserner (1,5 km SO Uppsala slott).
GPS-angivelse: 59°50’23.27″N 17°38’40.83″E

Inventerad
Namn:                                      Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                    2017-04-03

Historia
Regementet leder sitt ursprung till de ryttarfanor som sattes upp i Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland. Dessa sammanfördes till två regementen, vilka enligt 1634 års regeringsform sammanfördes till ett. Regementet benämndes från 1636 vanligtvis Upplands ryttare.
Den 26 november 1667 upphöjdes regementet till kunglig livtrupp som tack för sina insatser under Karl X Gustavs fälttåg och fick namnet Livregementet till häst. Regementet utmärkte sig för stor tapperhet i slaget vid Lund 1676. År 1680 blev regementet indelt inom östra Svealand. Livregementet till häst var det enda regemente inom Stockholms garnison som inte var värvat.
Den 23 februari 1791 omorganiserades regementet till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden och som utgjorde tungt kavalleri. År 1815 upplöstes brigaden, och de tre ingående förbanden blev självständiga den 16 december 1815. Livregementsbrigadens kyrassiärkår antog med den förändringen namnet Livregementets dragonkår. Den 31 december 1892 antogs namnet Livregementets dragoner (K 2). Regementet övade från 1815 på Polacksbacken i Uppsala och Ladugårdsgärde i Stockholm.
Som ett resultat av försvarsbeslutet 1925 kom regementet att sammanslås den 1 januari 1928 med Livgardet till häst (K 1) och kom att bilda Livregementet till häst (K 1).
Uppsala skvadron (5.skv) hade sin samlingsplats på Polacksbacken intill 1908.

 Ägare
Namn:                                        Uppsala Kommun c/o  Magnus Elvendahl
Adress:                                      Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala
Tfnnr:                                         018-7271360
Mail-adress                              uppsala.kommun@uppsala.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                       Ledningsregementets Veterankår/Traditionsutskottet
Mail-adress:                            ledr-officerskaren@mil.se

Övrigt
Invigd 1945-06-03 av prins Gustav Adolf på ”Regementets Dag”. Stenen är huggen i uppländsk granit och uppsatt av byggmästare Carl Hedman efter ritning av arkitekt Viking Göransson.
Text: ÅT MINNET AV UPSALA SKVADRON AV KUNGL LIVREGEMENTETS DRAGONER
UPPLÄNDSKT RYTTERI HAR HÄR AV ÅLDER VAPENÖVATS
KUNGL LIVREGEMENTETS TILL HÄST KAMRATFÖRENING RESTE STENEN 1945
Informationsskylt:  Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten