Registerkort Nr C09

1908 Minnessten över Sigtuna skvadron ur Livregementets dragoner i Bålsta

 Län                                            Uppsala

Kommun                                Håbo

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:  I en liten park  mellan Enköpings-vägen och järnvägen 20 m nordväst korsningen Enköpingsvägen och Åsleden inom Bålsta nordvästra del.
GPS-angivelse:  N59°34’47.80″ E17°30’33.52″

Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-05-23

Historia
Regementet leder sitt ursprung till de ryttarfanor som sattes upp i Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland. Dessa sammanfördes till två regementen, vilka enligt 1634 års regeringsform sammanfördes till ett. Regementet benämndes från 1636 vanligtvis Upplands ryttare.
Den 26 november 1667 upphöjdes regementet till kunglig livtrupp som tack för sina insatser under Karl X Gustavs fälttåg och fick namnet Livregementet till häst. Regementet utmärkte sig för stor tapperhet i slaget vid Lund 1676. År 1680 blev regementet indelt inom östra Svealand. Livregementet till häst var det enda regemente inom Stockholms garnison som inte var värvat.
Den 23 februari 1791 omorganiserades regementet till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden och som utgjorde tungt kavalleri. År 1815 upplöstes brigaden, och de tre ingående förbanden blev självständiga den 16 december 1815. Livregementsbrigadens kyrassiärkår antog med den förändringen namnet Livregementets dragonkår. Den 31 december 1892 antogs namnet Livregementets dragoner (K 2). Regementet övade från 1815 på Polacksbacken i Uppsala och Ladugårdsgärde i Stockholm.
Som ett resultat av försvarsbeslutet 1925 kom regementet att sammanslås den 1 januari 1928 med Livgardet till häst (K 1) och kom att bilda Livregementet till häst (K 1).
Sigtuna skvadron (2.skv) hade sin samlingsplats i Bålsta intill 1908.

Ägare
Namn:                                        Håbo Kommun
Adress:                                      Centrumleden 1, 746 80 Bålsta
Tfnnr:                                        0171-525 00
Mail-adress                              kommun@håbo-se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Stenen höggs och ristades av förre dragonen nr 16 Alm av Sigtuna skvadron.
Invigd 1931-08-20
Text under tre kronor: SIGTUNA SKVADRON AV KUNGLIGA LIVREGEMENTET TILL HÄST HADE HÄR SIN SAMLINGSPLATS INTILL ÅR 1908
Informationsskylt:  Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten