Registerkort Nr C06

1901 Minnessten över Upplands regementes Hagunda kompani i Balingsta

 Län                                            Uppsala

Kommun                                Enköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning: Omedelbart väster om riksväg 55 och 800 m sydväst Säva gård, belägen 2 km väster om Balingsta kyrka (6 km nordost om Örsundsbro).
GPS-angivelse:                        59°45’41.63″N 17°22’31.96″E

 Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-04-03

Historia
1684 (enligt GMR)                   1692 (enligt GMR)                 1856 (enligt Claes Grill: ”Statistiskt
1687–1691 benämndes                                                             sammandrag af indelningsverket
4. – 8. kompaniet efter          Lagunda kompani                Hagunda kompani
kompanicheferna

 Ägare
Namn:                                        Joakim Hovberg
Adress:                                      Gryta Säva 41 , 74963  Örsundsbro
Tfnnr:                                        018-39 53 30, 072-550 23 72
Mail-adress                              joakim.hovberg@lantmannen.com

Vårdare
Namn:                                       Ledningsregementets Veterankår/Traditionsutskottet
Mail-adress:                            ledr-officerskaren@mil.se

Övrigt
Minnesmärke över Hagunda kompani. Stenen är omgiven av fyra stenpelare förbundna med en kätting.
Text under regementets heraldiska symbol: HAGUNDA KOMPANI AV KUNGL UPPLANDS REGEMENTE SAMLADES OCH VAPENÖVADES PÅ DENNA PLATS ÅREN 1723 – 1901
STENEN RESTES 1934
Informationsskylt: Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten