Registerkort Nr C04

1890 Minnessten över B A Leijonhuvud på Laxön, Älvkarleby

 Län                                            Uppland

Kommun (motsv)                Älvkarleby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Laxön
GPS-angivelse:        N60°33’46.95″ E17°26’12.29″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2017-08-08

Historia
På Laxön mitt i Älvkarlebyfallen ligger en kulturhistoriskt intressant före detta militärförläggning som från 1880 användes som lägerplats för Svea ingenjörregemente, från 1885 periodvis även av Göta ingenjörregemente vid den utbildning i byggande av förbindelse över strömmande vatten som truppslaget från 1880 bedrev på övningsplatsen Sand, två km nedströms fallen. Den militära verksamheten på Laxön upphörde 1985.
Staten äger sedan länge området, sedan 1985 genom Vattenfall. Laxön används till vandrarhem, småhantverkare, restaurangverksamhet och butiker.
Bror Abraham Leijonhufvud genomgick KrigsakademienKarlberg och utnämndes 1842 till underlöjtnant vid dåvarande Ingenjörkåren. År 1855 blev han kapten där och var sedan mars 1868 tillika överstelöjtnant i armén, då han den 4 juli samma år utnämndes till generalmajor och chef för kåren, vilken året förut återfått sitt gamla namn Fortifikationen. På Leijonhufvuds order gjordes rekognoseringen som ledde till att Laxön blev lägerplats och övningsställe för broslagning över forsande vatten.
Från 14 januari 1870 till 23 december 1874 var Leijonhufvud statsråd och chef för Sjöförsvarsdepartementet och återgick sedan till chefskapet över Fortifikationen. År 1881 blev han inspektör för militärläroverken (till 1888), generallöjtnant i armén och militär ledamot i Högsta domstolen (till 1893); 1890–1905 var han ordförande i direktionen över arméns pensionskassa. År 1891 lämnade han chefskapet för Fortifikationen.

 Ägare
Namn:                                        Staten (Vattenfall)
Adress:                                      Box 13, 880 30 Näsåker
Tfnnr:                                        020-62 00 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnesstenen restes den 25 augusti 1890.
Text under en bronsmedaljong: TILL MINNE AV FORTIFIKATIONSGENERALEN BR ABR LEIJONHUFVUD RESTES DENNA STEN DEN 25 AUGUSTI 1890
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten