Registerkort Nr C02

1880 Minnessten över Pontonjärsbataljonens intåg  på Laxön, Älvkarleby

Län                                            Uppland

Kommun (motsv)               Älvkarleby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:  Laxön, 200 m SV om Bifrostbrons SV fäste
GPS-angivelse:                 N60°33’46.00″ E17°26’11.52″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2017-08-08

Historia
På Laxön mitt i Älvkarlebyfallen ligger en kulturhistoriskt intressant före detta militärförläggning som från 1880 användes som lägerplats för Svea ingenjörregemente, från 1885 periodvis även av Göta ingenjörregemente vid den utbildning i byggande av förbindelse över strömmande vatten som truppslaget från 1880 bedrev på övningsplatsen Sand, två km nedströms fallen. Den militära verksamheten på Laxön upphörde 1985.
Staten äger sedan länge området, sedan 1985 genom Vattenfall. Laxön används till vandrarhem, småhantverkare, restaurangverksamhet och butiker.

 Ägare
Namn:                                       Staten (Vattenfall)
Adress:                                      Box 13, 880 30 Näsåker
Tfnnr:                                        020-62 00 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Till minne av Pontonjärsbataljonens första intåg på Laxön restes denna sten av Instrumentkompaniet 1881
Text på framsidan: KGL PONT BAT 1880
Text på baksidan: INSTR KOMP 1881 RESTE STENEN
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten