Registerkort Nr C01

1870 Minnessten över Norra Upplands skvadron ur Livregementets dragoner  vid järnvägsövergången i Gamla Uppsala

 Län                                           Uppsala

Kommun                                Uppsala

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:  I en park öster om järnvägen (ostkustbanan) och 250 m sydost om Gamla Uppsala kyrka.
GPS-angivelse: 59°53’49.84″N 17°38’11.84″E

Inventerad
Namn:                                        Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-04-03

Historia
Regementet leder sitt ursprung till de ryttarfanor som sattes upp i Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Värmland. Dessa sammanfördes till två regementen, vilka enligt 1634 års regeringsform sammanfördes till ett. Regementet benämndes från 1636 vanligtvis Upplands ryttare.
Den 26 november 1667 upphöjdes regementet till kunglig livtrupp som tack för sina insatser under Karl X Gustavs fälttåg och fick namnet Livregementet till häst. Regementet utmärkte sig för stor tapperhet i slaget vid Lund 1676. År 1680 blev regementet indelt inom östra Svealand. Livregementet till häst var det enda regemente inom Stockholms garnison som inte var värvat.
Den 23 februari 1791 omorganiserades regementet till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden och som utgjorde tungt kavalleri. År 1815 upplöstes brigaden, och de tre ingående förbanden blev självständiga den 16 december 1815. Livregementsbrigadens kyrassiärkår antog med den förändringen namnet Livregementets dragonkår. Den 31 december 1892 antogs namnet Livregementets dragoner (K 2). Regementet övade från 1815 på Polacksbacken i Uppsala och Ladugårdsgärde i Stockholm.
Som ett resultat av försvarsbeslutet 1925 kom regementet att sammanslås den 1 januari 1928 med Livgardet till häst (K 1) och kom att bilda Livregementet till häst (K 1).
Norra  Upplands skvadron (4.skv) hade sin samlingsplats i Gamla Uppsala intill 1908.

Ägare
Namn:                                        Uppsala Kommun c/o Magnus Elvendahl
Adress:                                      Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala
Tfnnr:                                         018-727 13 60
Mail-adress                              uppsala.kommun@uppsala.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     SvMM måste bevaka kommande flyttning av stenen

Vårdare
Namn:                                        Styrelsen för häradsdomare E E Erikssons donationsfond c/o Bert Wernsberg
Adress:
Telefon:                                     070-77915844
Mail-adress:                             bert.wernsberg@gmail.com

Övrigt
Invigd 1949-06-12. Stenen kommer att flyttas.
Text: ÅT MINNET AV NORRA UPLANDSSKVADRON AV KUNGL LIVREGEMENTETS DRAGONER
I GAMLA UPSALA BY HAR SKVADRONEN SAMLATS TILL UPPBROTT FÖR VAPENÖVNING OCH RIKETS FÖRSVAR
Text på frånsidan: KUNGL LIVREGEMENTETS TILL HÄST KAMRATFÖRENING RESTE STENEN 1949
Informationsskylt:  Nej

Ola Jonsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten