Registerkort Nr BA02

Minnesmärke på stridsplats 1994 i Ribnica

Land                                       Bosnien Hertzegovina

Kommun (motsv)            Ribnica

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:
GPS-angivelse:                   N44°20’25.10″ E18°24’30.00″

Inventerad
Namn:                                    Stig Inge Blennow
Datum:                                   2018

Historia
1994-02-22 blev 3 svenska FN PBV302 kraftigt beskjutna då de var ute på rekognosering för att öppna en underhållsväg till Staden Tuzla. Under beskjutningen som bestod av bland annat eldhandvapen, 12,7mm HMG (heavy machine gun) och ryska pansarvärnsrobotar Sagger AT3. 2 vagnar blev träffade av Sagger som bildar RSV stråle vid träff ( RSV= Riktad Sprängverkan). En PBV blev träffad i fronten som gick igenom styrbromsen och in i motorn och en PBV blev träffad i sidan och ut på andra sidan. Roboten på denna vagn gick in i sidan framför skyttens ben in under förarens häck och in under fötterna på vagnschefen och ut.

Ägare
Namn:                                    Stig Inge Blennow
Adress:                                   Skonaregatan 13 23442 Lomma
Tfnnr:                                     070-6410206
Mailadress                            blennow@hotmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:               2000 kr/år för vården
Renovering (vid behov): –

Vårdare
Namn:                                   Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 2018 av Stig Inge Blennow
Konstnär: Stig-Inge Blenow tillsammans med Walli & Perssons stenhuggeri AB
Text under FN-emblemet och bredvid bild av en Pbv 302: MEMORY OF RIBNICA SHOOTING  5 SWEDISH UN SOLDIERS WERE INJURED AT THIS LOCATION  THEY WILL NEVER FORGET
Informationsskylt: Nej

Stig Inge Blennow
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har sponsrats av Walli & Perssons stenhuggeri AB oh skänkts till de svenska veteraner som deltog vid uppsättandet av stenen