Registerkort Nr BA01

Minnesmärke över Nordbat 2 på Camp Valhall i Vares 1992-2000

 Land                                         Bosnien Hertzegovina

Kommun (motsv)               Vares

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:
GPS-angivelse:                       N44°10’38.75″ E18°21’18.38″

Inventerad
Namn:                                       Stig Inge Blennow
Datum:                                      2018

Historia
Den första Nordiska Nordbat 2 som skickades ned till Bosnien är mycket omtalad och bestod av svenskar, danskar och norrmän. Denna bataljon var rikligt utrustad med diverse pansarfordon som t ex Leopard 1, PBV302, APC M113 och Sisu. BA01 som denna första bataljon benämndes deltog i flera stridsliknande situationer och var ibland först ta till vapen för att kunna hantera situationen i bataljonens område. BA01 var med om dagliga beskjutningar och hela den nordiska bataljonen visade något av den Nordiska mentaliteten (Firm, fair and friendly). De kommande nordiska bataljonerna levde också upp till detta rykte och minnesstenen i Vares som först restes för att 8 kompaniets Camp har rivits och inte fanns kvar växte sedermera och blev betydligt större. Idag så är denna minnessten något av alla bosniska FN missioners minnessten. Den hjälper idag många veteraner att gå vidare i livet och besöks inte bara av nordiska veteraner utan även av andra nationers.

 Ägare
Namn:                                        Stig Inge Blennow
Adress:                                       Skonaregatan 13 23442 Lomma
Tfnnr:                                         070 641 02 06
Mail-adress                              blennow@hotmail.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     2000 kr/år
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren med hjälp av Adisa Likic, Vares

Övrigt
Minnesstenen är tillverkad av Hallandsgranit och skiftar färg då den blir blöt från gråsvart till svart och röd. Tanken bakom detta är att Sveriges medalj skadad i strid har band med inslag av rött och svart. Rest år 2018 av Stig Inge Blennow
Konstnär: Stig-Inge Blennow med hjälp av Wallins& Perssons Stenhuggeri AB
Text  under FN-emblemet: MEMORY OF och under en svensk flagga: 8TH MECH INF COY NORDBAT 2 CAMP VALHALL
WE CAME IN PEACE WE FOUGHT FOR PEACE LET HERE ALWAYS BE PEACE
Informationsskylt: Nej

Stig-Inge Blennow
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av BA 01 veteraner