Registerkort Nr B91

1828 Hästgrav (Gubben) vid Bornsjön mellan Skårby gård och Fågelsta

 Län                                         Stockholmb71

Kommun (motsv)             Salem

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Vid stigen längs Skårby gårds södra strand vid Bornsjön
GPS-angivelse:                    59°13′42.51″N 17°44′25.04″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                     2016-10-01

Historia
Under fälttåget 1813-14 i Tyskland inköptes ett antal hästar till det svenska kavalleriet. Bland andra inköpte även generalen Anders Fredrik Skjöldebrand en mörkgrå  häst på Stralsunds torg. Hästen hette först Medor men de Mörnerska husarerna kallade den för Gubben vilket namn han fick behålla. GubbeN reds av Skjöldebrand i slaget vid Bornhöft i norra Tyskland den 7 december 1813. Skjöldebrand skriver i sina memoarer om slaget:” …..jag lät trumpeterna återkalla flankörerna … i detsamma började jägarelden från hela fronten … jag kommenderade marsch och Gubben, som var rädd för skott och hoppade vanligen, aktade dem nu alls intet … jag släppte ut honom i fullt språng och ju mer det sköts, ju mer ökade hans iver, så att han slutligen så gott som skenade…”
Två år efter Bornhöft blev Skjöldebrand ägare till Skårby där Gubben framlevde sitt liv fram till 1828. Han begravdes på gårdens mark.

 Ägare
Namn:                                       Stockholms länsstyrelse
Adress:                                      Regeringsgatan 66, 104 22 Stockholm
Tfnnr:                                         08-010 223 10 00
Mail-adress                              stockholm@lansstyrelsen.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravsten av röd granit rest (uppsatt) år 1828  av A F Skjöldebrand
Text: GUBBEN  ÄDEL STRIDSHÄST  PRÖFVAD D 7 DECEMBER 1813  DÖD 1828
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten