Registerkort Nr B82

Hundgrav (Pompe) i Karlbergs slottspark i Solna

 Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)                Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I östra delen av slottsparken
GPS-angivelse:                      59°20’33.78″N 18° 1’19.06″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-10-22

Historia
Karlberg ligger Karl XII:s hund ”Pompe” (nr. 1) begraven. ”Pompe” nummer 1 dog på Karlberg 1699 och begravdes här. ”Pompe” nummer 2 dog i Polen 1703 och den tredje dog i Ungern 1714 under kungens ritt från Bender.
(utdrag ur Wikipedia) 

Ägare
Namn:                                        Fortifikationsverket
Adress:                                       Kungsgatan 43, 631 89 Eskilstuna
Tfnnr:                                         010-44 44 000
Mail-adress                              fortv@fortifikationsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                       Karlbergs slottsväg 1, 107 86 Stockholm
Tfnnr:                                         08-514 390 00
Mail-adress                              exp-mhsk@mil.se

Övrigt:
Minnessten av granit inhägnad med en kedja
Text: HÄR ÄR CARL XII:S HUND POMPE BEGRAFD ÅR 1692
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten