Registerkort Nr B72

Garnisonskyrkogården i Silverdal, Sollentuna

 Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)                Sollentuna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Sollentunavägen 19, Solna
GPS-angivelse:                       N59°24’20” E17°58’18”

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2015-10-17

Historia
Garnisonskyrkogården i Silverdal invigdes 1914-10-18 och bland annat deltog militär från Kungl. Svea Livgarde (I 1), Kungl. Göta Livgarde (I 2) , Kungl. Svea Artilleriregemente (A 1), Positionsartilleriet (A 9), Kungl. Livgardet till häst (K 1), Kungl. Livregementets dragoner (K 2) och Flottans örlogsstation.
Sollentuna församling övertog begravningsplatsen 1960 och har utvidgat den till erforderligt behov.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan (Sollentuna församling)
Adress:                                      Sköldvägen 10, 191 47 Sollentuna
Tfnnr:                                        08-505 513 00
Mail-adress                              sollentunaforsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
De flesta av de begravda, ca 45 unga soldater, begravdes år 1918, när spanska sjukan härjade i Stockholm. Sammanlagt finns 148 militära stående och liggande grifter.
Text (exempel):  FANJUNKARE EMANUEL ASPHOLM * 20.6.1909  † 17.11.1951
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten