Registerkort Nr B62

2004 Minnestavla över omkomna på Sollenkroka på Vaxholms kastell

 Län                                            Stockholms

Kommun (motsv)               Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vaxholms fästning
GPS-angivelse:                       N59°24’9.90″ E18°21’33.50″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017

Historia
Stridsbåtsolyckan i Stockholms skärgård 2004 inträffade den 13 juni nära Sollenkroka påVindö när en kolonn av fem stridsbåtar, efter avslutad övning, var på väg mot hemmabasen vid Vaxholms amfibieregemente (Amf 1) på Rindö då  den andra båten i kolonnen körde in i framförvarande båt och två värnpliktiga omkom, en 20-åring från Lidingö och en 20-åring från Ängelholm. De befann sig på den så kallade ringlavetten, i aktre delen av båten. Båda de värnpliktiga var vid liv efter kastats av båten ner i vattnet, men medvetslösa, när räddningsmanskap tog dem upp ur vattnet och gjorde upplivningsförsök. Flera räddningsfarkoster, både båtar och helikoptrar, kom snabbt till platsen. Läkaren från helikoptern konstaterade efter en stund att båda olycksoffren var döda.  I övningsområdet mellan Dalarö skans och Danziger gatt utanför  Nynäshamn hade de värnpliktiga på båtarna fått lära sig det allra svåraste – att navigera i hög fart inomskärs, dag som natt. När de på söndagen var på väg tillbaka till regementet skulle de på onsdagen påbörja ett fyra veckors sommaruppehåll för att sedan återvända inför den stora slutövningen. Statens haverikommission som utredde olyckan i Sollenkroka kom fram till att en av båtarna i kolonnen hade plötsligt sänkt farten vilket bakomvarande förare inte uppmärksammade och hade kört i 35 knops fart in i båten. Den påkörda stridsbåten, med de två värnpliktiga ombord, hade slagit av på farten för att ”släppa svall”, av hänsyn till en segelbåt som låg förtöjd vid land. Åtgärden ”släppa svall” var regementspraxis, beordrad av regementsledningen, för att slippa klagomål från allmänheten. Haverikommission hade också under utredningen kritiserat Försvarsmakten då man ansåg att de värnpliktiga inte var tillräckligt utbildade i säkerhetsreglerna. Den dåvarande regementschefen blev delgiven misstanke för brott mot arbetsmiljölagen och den värnpliktige föraren som körde in i båten framför kom att delges misstanke om brott mot sjölagen. Svea hovrätt fastställde den 27 maj 2008 i Stockholms tingsrätts domslut i målet. I  tingsrätten och hovrätten friades regementschefen från arbetsmiljöbrott. Båtföraren dömdes för vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Den andra soldaten hette Jens Thelning. Varför hans namn inte är med är oklart men det kan vara så att modern inte ville det.

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 2263, 103 16 Stockholm
Tfnnr:                                        010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Vårdare
Namn:                                        Vaxholms fästningsmuseum
Adress:                                      Kastellet, 185 99 Vaxholm
Tfnnr:                                         08-120 048 70
Mail-adress:                             info@vaxholmsfastning.se

 Övrigt
Minnesplatta av granit med text i guld
Text: TILL MINNE AV KORPRAL SIMON PERSSON OCH HANS KAMRAT SOM FÖROLYCKADES VID SOLLENKROKA DEN 13 JUNI 2004
AMFIBIEKÅREN RESTE STENEN
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten