Registerkort Nr B54

Borggårdsklockan framför Karlbergs slott, Solna 

Län                                            Stockholms

Kommun (motsv)               Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På planen framför slottet
GPS-angivelse:                      59°20’26.16″N 18° 1’19.42″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-10-22

Historia
Klockstapeln med den så kallade Borggårdsklockan står i centralaxeln utanför södra fasadens huvudentré. Den första klockstapeln kom till sannolikt på 1790-talet. I samband med en ombyggnad monterades 1827 en ny klocka, som togs bort tillsammans med klockstapeln år 1893. Nuvarande klockstapel restes pingstafton 1954 och hade byggts efter sina historiska föregångare.

 Ägare
Namn:                                        Fortifikationsverket
Adress:                                       Kungsgatan 43, 631 89 Eskilstuna
Tfnnr:                                          010-44 44 000
Mail-adress                              fortv@fortifikationsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                       Karlbergs slottsväg 1, 107 86 Stockholm
Tfnnr:                                          08-514 390 00
Mail-adress                              exp-mhsk@mil.se

Övrigt:
Klockan är gjuten 1827 av Samuel Grönwall i Stockholm
Text: GJUTEN I STOCKHOLM AF SAMUEL CH GRÖNWALL ÅR 1827
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten