Registerkort Nr B53

Minnessten över minolycka 1942 i Karlbergs slottspark, Solna

Land                                         Sverige

Kommun (motsv)               Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Karlbergs slottspark
GPS-angivelse:                      59°20’41.25″N 18° 0’49.25″E

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2015

Historia
Av de 440 kadetter som snabbutbildades på Karlberg den våren och sommaren kom 24
från Bohusläns regemente i Uddevalla. På eftermiddagen för den svåra olyckan hade man stationsvisa övningar med skarpa stridsvagnsminor. Vid den station där olyckan inträffade använde man sovjetiska minor av trä. I sista passet deltog endast kadetter från I 17.
Strax före klockan 17 hördes en kraftig explosion från övningsplatsen. En mina hade först utlösts mekaniskt, därefter hade några till utlösts av tryckvågen från den första. Förödelsen på platsen var stor. Fem kadetter omkom direkt på stället, den sjätte dagen efter på sjukhuset. Samtliga kom från Göteborg. Tre kadetter skadades lindrigt av splitter.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                          08-788 75 00
Mail-adress:                             exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                      107 86 Stockholm
Telefon:                                     08-514 390 00
Mail-adress:                             exp-mhsk@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1942
Text under ett kors:  TILL MINNET AV KADETTERNA VID KUNGL BOHUSLÄNS REGEMENTE
S. O. AHLSTEDT  S. K. DELLBY  K. L. HELLGREN  N. J. F. JOHANSSON  R. K. L. NILSSON  T. WARRER FÖROLYCKADE UNDER ÖVNING I MINTJÄNST 19 29/7 42
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten