Registerkort Nr B52

Minnessten över Krigsskolan 200 år i Karlbergs slottspark, Solna

Län                                           Stockholms

Kommun (motsv)             Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  I Karlbergs slottspark
GPS-angivelse:                     N59°20’33.96″ E18° 1’19.25″

Inventera
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
På Karlbergs slott organiserades 1792 Kungliga Krigsakademien för officersutbildning av kadetter från armén och flottan. Sjökadetternas utbildning flyttades 1868 från Karlberg, som då blev Kungliga Krigsskolan. År 1999 organiserades Militärhögskolan Karlberg som en försvarsmaktsgemensam högskola. Därmed är Karlberg världens äldsta militärakademi med obruten utbildning på samma plats i mer än 200 år. Skolan vid Karlberg, som har bytt namn ett flertal gånger, är en av de starkaste traditionsbärarna inom Försvarsmakten, då särskilt inom armén. Utbildningen på den treåriga grundläggande officersutbildningen är ett delat ansvar mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Från den 1 januari 2008 lyder Försvarshögskolan under Utbildningsdepartementet. De ansvarar för utbildningen på officersprogrammet som ger en yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten med fänriks grad.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                         08-788 75 00
Mail-adress:                             exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Militärhögskolan Karlberg
Adress:                                      107 86 Stockholm
Telefon:                                     08-514 390 00
Mail-adress:                             exp-mhsk@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1992
Text: TILL MINNE AV KRIGSSKOLANS TVÅHUNDRAÅRIGA TILLVARO PÅ KARLBERG AVTÄCKTE KONUNG CARL XVI GUSTAF STENEN DEN 23 MAJ 1992. Text på minnesstenens baksida: STENEN ÄR SKÄNKT AV ARTILLERISKJUTSKOLAN I ÄLVDALEN.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten