Registerkort Nr B47

Minnesplatta över Flygvapnets kadett- och aspirantskola för marklinjen i Tullinge 

Län                                           Stockholm
Kommun (motsv)              Botkyrka

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 I kamratföreningens rum i fd Kanslihuset.
GPS-angivelse:                    59°11’6.44″N 17°54’38.51″E

Inventerad
Namn:                                     F 18 kamratförening
Datum:                                   2021-08-20

Historia
Flygvapnets kadett- och aspirantskola för marklinjen (KAS/M) bildades vid F 2 den
1 oktober 1966. Skolan utbildade blivande regementes-, plutons-, och reservofficerare för STRIL-verksamhet. I samband med att F 2 lades ner och F 18 skulle ombildas till markskoleförbandet Flygvapnets Södertörnsskolor, överfördes KAS/M till Tullinge. I Tullinge inrymdes skolan i det gamla skolhuset. Genom reformen Ny befälsordning, avvecklades KAS/M den 31 december 1983. I stället inrättades en helt ny officersskola, för samtliga officerskategorier inom Flygvapnet, vid Flygvapnets Halmstadsskolor.

Ägare
Namn:                                        F 18 kamratförening
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress                              infomaster@f18.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:
Renovering (vid behov):

Vårdare
Namn:                                        F 18 kamratförening

Övrigt
Minnesplattan sattes upp på det f d skolhuset men är nedtaget och förvaras av kamrat-föreningen.
Text: Flygvapenmärket i lagerkrans kring vilken det står ”A verbis ad verbera”. Under märket står KAS/M. Till höger om märket står: * 1966 10 01 † 1983 12 01
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten