Registerkort Nr B43

Minnesmärke över FN-tjänsten på Cypern (UNFICYP) i Kungsängen

Län                                            Stockholmsb07

Kommun (motsv)               Upplands-Bro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   200 m innanför Livgardets kasernvakt
GPS-angivelse:                      59°30’57.85″N 17°46’22.60″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2016-09-25

Historia
Klocktornet som användes i samband med religiös verksamhet togs hem när det svenska deltagandet i UNFICYP upphörde 1987 och placerades i anslutning till SWEDINT lokaler på Livgardet.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (Livgardet))
Adress:                                      Granhammar, 196 92 Kungsängen
Tfnnr:                                        08-584 540 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Klocktorn av trä  krönt av ett kors och med klocka av brons
Text: ÅTERFÖRD RESTAURERAD OCH INVIGD JULEN 1990 AV AVD 57b07b
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten