Registerkort Nr B38

1948 Minnestavla över omkomna vid olycka i Nynäshamn på Vaxholms kastell

Län                                               Stockholms

Kommun (motsv)                 Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Vaxholms kastell
GPS-angivelse:                         N59°24’9.90″E 18°21’33.50″

Inventerad
Namn:                                         Claes och Eva Grafström
Datum:                                        2017

Historia
Ön Järflotta var tidigare militärt skyddsområde med många och stora militära installationer, men är sedan några år öppen för allmänheten. På berget ovanför Sågviken finns fortfarande en av de tunga 24 cm kustartilleripjäserna från Batteri Järflotta kvar. Kustartilleriet på Järflotta blev statligt byggnadsminne år 2006. Batteri Järflotta färdigställdes 1942 och ingick i den så kallade Havsbandslinjen. Batteriet var en viktig del av försvaret av inloppen i Stockholm och användes fram till 1990-talet som stabsplats. Den 18 augusti 1948 inträffade en svår olycka vid den 2:a pjäsen där nio personer omkom. Det var vid en teknisk skjutning som pendeltryck uppstod, förmodligen vid för stor laddning, vilket sprängde mekanismen och pjäsens bakre delar.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 2263, 103 16 Stockholm
Tfnnr:                                         010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Vårdare
Namn:                                        Vaxholms fästningsmuseum
Adress:                                       Kastellet, 185 99 Vaxholm
Tfnnr:                                          08-120 048 70
Mail-adress:                             info@vaxholmsfastning.se

Övrigt
Text: ÅT MINNET AV DEM SOM FÖLLO INVID NYNÄSHAMN VID KANONSPRÄNGNINGEN DEN 19 AUGUSTI 1948
MAJOREN ERIK O E WALLIN *4.1.1906  KAPTEN TORSTEN NORDGREN *6.11.1910
FLAGGSTYRMANNEN FOLKE I N HAMMAR *19.6.1895  FLAGGRUSTMÄSTAREN G HELMER SÖDERSTRÖM *58.6.1908  RUSTMÄSTAREN J ARTUR T BRÄNDSJÖ *20.4.1923  FURIREN LARS A WESTLING *20.3.1928  VÄRNPLIKTIGE SVEN GUNNAR SVENSSON *18.12.1927  VÄRNPLIKTIGE SIVERTE WALLBOM *1.2.1927  VÄRNPLIKTIGE ERIK ALFRED KARLSSON *15.8.1927
VAXHOLMS GARNISON OCH KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA UPPSATTE TAVLAN ÅR 1953
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten