Registerkort Nr B38

Minnesplatta över Infanteriets stridsskola på Rosersbergs slott

Län                                             Stockholmobjekt-b-38

Kommun (motsv)               Sigtuna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I entrén till Rosersbergs slott
GPSangivelse:                       N59°34’27.07″ E17°50’39.91″

 Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
Rosersbergs slott är ett av de kungliga slotten i Sverige och är beläget utanför Rosersberg, i Sigtuna kommun i Uppland  Slottet uppfördes 1634-1638 av riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna.
År 1870 flyttade Infanteriets skjutskola in i slottets bottenvåning och flyglar.  Civilförsvaret tog över 1962. 1984 övergick det till Statens räddningsverk (SRV), som fram till 2006 disponerade lokaler i slottet och slottsflyglarna. Sommaren 2008 öppnades Rosersbergs Hotell och Konferens, där man inledningsvis bedrev café och bed and breakfast.

Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 22263, 103 16 STOCKHOLM
Tfnnr:                                         010-478 7000
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
En marmorplatta med guldtext. Sannolikt uppsatt 1961.
Text: INFANTERISKJUTSKOLAN HAR VARIT FÖRLAGD VID ROSERSBERGS 1874-1961
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten