Registerkort Nr B33

Monument över marinflygare Sten Bartelson på Vaxholms fästning

 Län                                             Stockholms

Kommun (motsv)                Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Vaxholms fästning
GPS-angivelse:                        N59°24’9.90″ E18°21’33.50″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2017

Historia
Löjtnant Sten Barthelson och maskinisten Fritz Pettersson drunknade då flottans flygbåt 16 störtade i Askrikefjärden. De var vid liv men hjälpen kom för sent.

Ägare
Namn:                                       Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 2263, 103 16 Stockholm
Tfnnr:                                         010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Vaxholms fästningsmuseum
Adress:                                      Kastellet, 185 99 Vaxholm
Tfnnr:                                         08-120 048 70
Mail-adress:                             info@vaxholmsfastning.se

 Övrigt
Text: ÅT MINNET AV MARINFLYGAREN LÖJTNANTEN VID KUNGL. KUSTARTILLERIET STEN BARTHELSON   HAN STUPADE PÅ SIN POST 26-ÅRIG DEN 10 JANUARI 1921
KAMRATERNAS HYLLNINGSGÄRD
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten