Registerkort Nr B30

Fredrikshofsklangarna i Kungsängen

Län                                                Stockholm

Kommun (motsv)                   Upplands-Bro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Framför Granhammars herrgård
GPS-angivelse:                         59°31’6.89″N 17°46’38.35″E

Inventerad
Namn:                                           Christian Braunstein
Datum:                                          2019-11-20

Historia
Klockorna – som saknar kläppar och därför skall benämnas ”klangar” – är skänkta av Karl XIV Johan och Sixten Sparre samt ett antal andra officerare vid regementet, vilkas namn är ingjutna i relief på klockorna.
Klockorna var först uppsatta på den del av Fredrikshovskasernen som revs och fick ge plats åt Oscars kyrka.
Under Linnégatstiden förvarades klockorna i föregångaren till regementsmuseet.
Vid utflyttningen till Ulriksdal sattes klockorna upp i en nybyggd klockstapel på åsen mellan Vasaängen och Gustaf Adolfsplatsen. Idén bakom klockornas nya plats var dåvarande sekundchefen Gustaf von Stedingk och arbetet utfördes av löjtnant Hans Graumann med dennes pionjärpluton. Graumann var då både officerskårens traditionsofficer och regementets föreståndare för museet.  Klockspel utfördes av dagofficeren med träklubbor vid korum och andra ceremonier enligt ett särskilt schema.
Vid utflyttningen till Granhammarskasernen hängdes klockorna först på den tänkta parad- och ceremoniplatsen ”Piazzan” mellan matsalen och skolhuset i en öppen betongkonstruktion. ”Piazzan” kom aldrig till den tänkta användningen och klangarna hängde stumma från 1970 fram till 2000.

 Ägare
Namn:                                             Försvarsmakten (Livgardet))
Adress:                                            Granhammar, 196 92 Kungsängen
Tfnnr:                                              08-584 540 00
Mail-adress                                    exp.lg@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                           –
Renovering (vid behov):            –

Vårdare
Namn:                                             Ägaren

Övrigt
Den dåvarande regementschefen översten 1. Kim Åkerman lät år 2000 flytta klockorna till sin nuvarande plats framför Granhammars herrgård i en nykonstruerad övertäckt träkonstruktion.
Text:
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten