Registerkort Nr B29

Två trofékanoner framför kanslihuset i Kungsängen

 Län                                        Stockholm

Kommun (motsv)            Upplands-Bro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Utanför Livgardets kanslihus
GPS-angivelse:                  59°31’3.78″N 17°46’48.10″E

Inventerad
Namn:                                   Christian Braunstein
Datum:                                  2019-11-20

Historia
Utanför entrén till kanslihuset står regementets främsta troféer, två kanoner erövrade i strid under Gustav III:s ryska krig 1788–90.
Under juni 1790 var svenska flottan instängd i Viborgska viken av den överlägsna ryska flottan samt en envis sydvästvind. Flottan bestod av två delar, Skärgårdsflottan (Arméns flotta) med skärgårdsfregatter, galärer och kanonslupar samt Örlogsflottan med havsgående linjeskepp och fregatter.
Under den månad som flottorna var instängda gjordes ett försök att bryta försvaret av Viborg vid Trångsund för att skapa väg för landstridskrafter att nå S:t Petersburg. Operationen misslyckades, men man nådde en delframgång – ett detachement om 200 man under befäl av kapten Pontus Lilliehorn genomförde landstigning vid Kackis kapell utanför Viborg och tog ett ryskt batteri, som spärrade sjövägen till anfallsmålet. Dessa 12-pundiga bronspjäser medfördes till Stockholm och ställdes upp på yttre borggården vid kungliga slottet men flyttades 1890 till Svea livgardes kasern på Linnégatan. Därefter har kanonerna följt regementet till de andra kasernerna. Lavetterna är inte original.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten (Livgardet))
Adress:                                       Granhammar, 196 92 Kungsängen
Tfnnr:                                          08-584 540 00
Mail-adress                                exp.lg@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                           Ägaren

Övrigt
Kanonerna uppställda på nuvarande plats i anslutning till Svea livgardes flyttning 1969 till Kungsängen. Den högra, framifrån sett, (östra) är rysk, har inskription på ryska S:T PETERSBURG och GENERAL FELDZUGMEISTER KNASIJ OZLOFF samt ett vapen med den ryska dubbelörnen.
Den vänstra (västra) kanonen är ursprungligen preussisk och bär Fredrik II:s (den store) krönta namnchiffer samt, framme på mynningen, det preussiska vapnet, en krönt örn och är sannolikt erövrad av ryssarna under sjuårskriget.
Mynningspluggarna av trä visar den dåvarande ryska örlogsflaggan med blått Andreaskors på vit botten.
Text på eldröret: MED GUDS HJELP UNDR KONUNG GUSTAF III OFWERBEFÄL TAGEN WID KACKIS CAPELL AF DESS BLÅ OCH GULA LIFGARDE D 16 JUNII 1790
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten