Registerkort Nr B27

Minnessten över förbanden på Rindö

Län                                             Stockholmobjekt-b-27

Kommun (motsv)                Vaxholm

Lägesbeskrivning

Kartbeskrivning:                    Framför f d matsalen
GPS-angivelse:                        N59°23’35.59″  E18°26’1.89″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
Rindö har i alla tider varit viktig ur försvarshistorisk synpunkt, med befästningar sedan Gustav Vasas dagar. På Rindös östra sida hittar man försvarsverken Byviksfortet och Oskar-Fredriksborgs befästning som anlades för bevakning av Oxdjupet. På öns västra sida ligger försvarsverken Rindö redutt med tillhörande 12:e batteriet som anlades för att komplettera Vaxholms kastell i försvaret av Stockholms inlopp via Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden. Rindö hyste fram till hösten 2005 regementet Amfibieregementet (Amfreg), som tidigare hette Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1). Åren 1902–1927 var även Vaxholms grenadjärregemente (I 26) förlagda till ön.

Ägare
Namn:                                        Amfibieregemente
Adress:                                      Berga, 130 61 Hårsfjärden
Tfnnr:                                        010-823 30 00 Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av grå granit på låg sockel rest år 2006 i samband med Amfibieregementets flyttning till Berga och upptar namnen på alla förband som verkat på platsen.
Text under en plakett med Amfreg vapen: WAXHOLMS ARTILLERIKÅR 1889-1901, KUNGL WAXHOLMS KUSTARTILLERIREGEMENTE 1901-2001, KUNGL WAXHOLMS GRENADJÄRREGEMENTE 1902-1927, KUNGL GÖTA FÄSTNINGSBATALJON 1928-1938, KUNGL WAXHOLMS AMFIBIEREGEMENE 2002-2006.
DENNA STEN RESTES I SAMBAND MED AMFIBIEREGEMENTETS OMGRUPPERING TILL BERGA
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten