Registerkort Nr B27

Minnessten över Svea ingenjörregemente på Frösundavik

Land                                        Sverige

Kommun (motsv)              Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   200 m nordväst om kasernens huvudentré
GPS-angivelse:                      N59°22’12.64″ E18° 1’37.72″

Inventerad
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
År 1917 köpte staten genom Järvafältskommissionen in hela området, inklusive de nyligen avsöndrade tomterna. Ett nytt kasernetablissement uppfördes nu åt ingenjörstrupperna. Arméns chefsarkitekt Erik Josephson ritade och projekterade huvuddelen av detta, Herrgårdens läge och infartsalléns sträckning kom vid sidan av områdets topografi att bestämma dispositionsplanen för området. Den stora kasernbyggnaden placerades så att den gamla herrgårdsallén leder fram till den. Områdets byggnader är slätputsade och präglas, med sina väl avvägda proportioner och antikiserande element, starkt av 1920-talsklassicismen. Svea Ingenjörskår kunde flytta in i området 1922. År 1970 flyttade regementet ifrån Frösundavik till Almnäs, Södertälje. Därefter avvecklades successivt den militära verksamheten. Några av de byggnader som tillhörde den militära anläggningen är numera rivna. Solna stad köpte Frösundavik 1984. Därefter såldes en del av marken till fastighetsbolaget Frösundavik. Frösunda Center flyttade sin rehabiliteringsverksamhet till Frösundavik 1992.

Ägare
Namn:                                       Solna stad
Adress:                                     171 86 SOLNA
Tfnnr:                                        08-7461000

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Stenen av granit 2 m hög och 1.5 m bred är rest 20 m väster vägen på fastigheten Haga 2:8 på en åt norr sluttande moränbacke i hagmark nära Frösundaviks herrgård i Solna.
Minnesmärket är rest av Kungl. Svea ingenjörregemente. Militära myndigheter har därefter övervägt att flytta stenen, och därvid gjort omfattande rekognosceringar för att hitta en bättre plats, men man har funnit att den nuvarande platsen är den bästa. Text framsidan: KUNGL. SVEA INGENJÖRREGEMENTE VAR FÖRLAGT TILL FRÖSUNDAVIK ÅREN 1922-1970 Text baksidan: DENNA STEN ÄR FUNNEN OCH HÄMTAD FRÅN NYA FÖRLÄGGNINGSOMRÅDET ALMNÄS Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten