Registerkort Nr B26

Minnessten över Signalregementet på Lilla Frösunda herrgård

 Län                                            Stockholmb26

Kommun (motsv)                Solna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    50 m SV korsningen Signalgatan-Anders Lundströms gata
GPS-angivelse:                       N59°22’10.06″  E18° 0’50.99″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2015

Historia
Regementet härstammar från fältsignal- (senare telegraf-)kompaniet som sattes upp till arméns Pontonjärbataljon. Den döptes om till Fälttelegrafkåren 1902 och blev självständig samma år. En flygvapenskvadron skapades 1916 och bröts ut ur enheten 1926, detta skulle senare bli Flygvapnet. Ur Fälttelegrafkåren bildades Signalregementet (S 1) när Kungl. Fortifikationen 1937 delades i ingenjör- och signaltrupper och Fortifikationskår och -förvaltning med förläggning i Marieberg (Stockholm). Signalregementet flyttade 1942 till egna nybyggda kaserner i Frösunda (Solna)). S 1 flyttade 1957 till Uppsala och övertog förutvarande Upplands regementes (I 8) kaserner (Polacksbacken) och traditioner. I samband med omlokaliseringen till Uppsala antog regementet namnet Upplands signalregemente (S 1).

 Ägare
Namn:                                        Solna stad ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnessten av grå granit på en sockel rest år 2002 av S 1 kamratförening
Text på framsidan: TILL MINNE AV FÄLTTELEGRAF- OCH SIGNALFÖRBAND HÄR FÖRLAGDA 1909-1957b26b
SIGNALISTER RESTE STENEN 2002
Text på baksidan: KUNGL FÄLTTELEGRAFKÅREN ÖVNINGSLÄGER 1909-1915  KUNGL FÄLTTELEGRAFKÅREN DETACHEMENT 1916-1937  KUNGL SIGNALREGEMENTET DETACHEMENT 1937-1940  KUNGL SIGNALREGEMENTET 1940-1957  ARMÉNS SIGNALSKOLA 1942-1945
Informationsskylt:   Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten