Registerkort Nr B20

Minnessten över Svea ingbat och 5.komp Ing 1:s vägbyggen på Värmdö

Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)              Värmdö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Ca 500 meter NNO Stenslättens brygga på Värmdö
GPS-angivelse:                        N59°24’3.48″  E18°27’5.71″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2016

Historia
Under tiden 1897-1903 byggdes en försvarslinje på Norra Värmdö. Därvid byggdes vägar mellan de olika försvarsanläggningarna. Minnesstenarna erinrar om dessa arbeten. Dessa ligger på vägen som bär rakt upp över höjdpartiet mellan Stenslätten och vägen till Vreta, Väster- och Österskägga. Högst upp ligger minnesstenarna. Den mindre stenen har inskriften ”SIB 1899” och den större ”Ing 1 1902” under siffran 5. Förklaringen till stenarnas text är att Svea ingenjörbataljon (SIB), vars personal arbetade med att bygga dessa befästningar och vägar, genom 1901 års härordning, växte till Svea ingenjörkår (Ing 1). Kårens 5 kompani (siffran ovanför Ing 1) blev förlagt till Vaxholm och kallades fästningskompaniet.

 Ägare
Namn:                                        Värmdö kommun?
Adress:                                      Skogsbovägen 9 -11, Gustavsberg
Tfnnr:                                         08-570 470 00
Mail-adress                              varmdo.kommun@varmdo.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Upprensning runt stenarna erfordras

Vårdare
Namn:                                        Ägaren?

Övrigt
Minnesmärken av naturblock restes 1899 respektive 1902
Text under en kunglig krona på den mindre stenen:  S I B 1899
Text under en kunglig krona på den större stenen:  5.  ING 1.  1902.
Informationsskylt  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten