Registerkort Nr B16

Minnessten över 5.fästningsingenjörkompaniet, Svea ingenjörregemente på Vaxön

Land                                     Sverige

Kommun (motsv)           Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                50 meter norr om fd kasernen, numera Söderfjärdsskolan
GPS-angivelse:                    N59°24’6.18″ E18°19’56.29″

Inventerad
Namn:                                     Claes Grafström
Datum:                                    2015

Historia
Svea ingenjörregemente (Ing 1) var förlagt till Stockholm- Den 27 oktober 1902 sattes ett detachement upp i Vaxholm och Oskar-Fredriksborgs fästningar, vilket benämndes fästningsingenjörkompaniet. Minnesstenen påminner om byggnadens användning som kasern för kompaniet mellan 1908-1937. Den 1 januari 1928 omorganiserades kompaniet till kustingenjörkompaniet.

Ägare
Namn:                                         Vaxholms kommun
Adress:                                        Eriksövägen 27. 185 83 Vaxholm
Tfnnr:                                           08-541 708 00
Mail-adress                                kansliet@vaxholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                          Ägaren

 Övrigtb21b
Minnesstenen, som är en natursten, vilar på två lika stora stenar. Själva minnesstenen har måtten: H 90 cm, b l00-120 cm och d 55 cm. Text: ING 1, 5 KOMP, 1907-1938 Informationsskylt: Ja, på f d kasernen.

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten