Registerkort Nr B16

Inhuggen text till minne av Täby dragoner och båtsmän på Täby kyrkogård

Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)               Täby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Täby kyrkogård
GPS-angivelse:                       N59°29’27.01″ E18°3’25.83″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2017

Historia
Från mitten av 1500-talet hade Täby socken återfått en befolkning av omkring 700 personer. Alla levde av jordbruk och boskapsskötsel. . Den närbelägna, sakta växande huvudstaden krävde arbetskraft. Men framför allt behövdes soldater och båtsmän för krigstjänst. 1600-talets stora krig skördade många offer. Utskrivningarna till krigstjänst följde en gammal stadga från 1567 och tillämpades mycket hårt under trettioåriga kriget. Indelningsverket, signerat Karl XI, stadfästes genom riksdagsbeslut 1682, men ett fullständigt roteringsverk blev inte klart förrän 1694. Då kunde örlogsflottan tillförsäkras utbildade sjömän för tjänstgöring, när så erfordrades. Övrig tid var båtsmännen (liksom soldaterna) hemma ”på roten”. I norra Täby blev Torslunda, Fällbro, Hagby, Karby, Fittja och Täby by huvudrotar. De satte upp båtsmän för tjänstgöring i Södra Roslags Båtsmanskompani. När indelningsverket tillkom, ägde en av dess organisatörer och kungarådgivare Skålhamra gård. Det var översten, sedermera fältmarskalken Carl Gustaf Rehnsköld. Han intresserade sig främst för hur kavalleriet skulle kunna förses med ryttare och hästar. Han skapade vad som kom att kallas rusthåll, dvs på vissa gårdar skulle ägaren mot skattebefrielse hålla ryttare, häst och mundering för tjänst i kavalleriet, när så erfordrades. I norra Täby blev Skålhamra, Broby och Valla rusthåll. Deras ryttare skulle inställa sig vid Livregementet till häst. I samband med indelningsverkets förverkligande upptäckte man i kungens kansli det märkliga förhållandet att Täby socken ”sedan hävd” tillhörde Vallentuna härad med sin norra del och Danderyds skeppslag med sin södra. En sådan tingens ordning kunde Karl XI inte tolerera. Han bestämde att Täby socken i sin helhet skulle ingå i Danderyds skeppslag från och med 1694.

Ägare
Namn:                                       Täby församling
Adress:                                      Attundavägen 3, 183 36 Täby
Tfnnr:                                        08-580 035 00
Mail-adress                              tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit, rest 1965. Stenen är skänkt av godsägare J A Evén och bekostad av Täby sockens Magasinsfond
Konstnär: Clarence Blum (1897-1984)
Text: Flankerad av en dragonhjälm och en båtsmansmössa: TILL MINNE AV TÄBY DRAGONER OCH BÅTSMÄN
Informationsskylt  Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten