Registerkort Nr B14

1890 Minnessten över Upplands regementes Hundra härads kompani vid Norrbygård i Lunda

 Län                                          Stockholm

Kommun                               Sigtuna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På en liten höjd 30 m väster om väg 273 och 200 m söder om  Norrby gård sam 1 km norr om Lunda kyrka (11 km nordost Märsta)
GPS-angivelse:                     59°40’32.90″N 18° 2’34.91″E

 Inventerad
Namn:                                       Erik Winell och Ola Jonsson
Datum:                                      2017-04-03

Historia
1684 (enligt GMR)                1692 (enligt GMR)                     1856 (enligt Claes Grill: ”Statistiskt
sammandrag af indelningsverket
1. kaptenens kompani       Hundra härads kompani      Hundra härads kompani

Ägare
Namn:                                        Thomas Holmsten (se bild nedan)
Adress                                       Lund Norrby 531    19593  Märsta
Tfnnr:                                        070-5733560,  08-59142016
Mail-adress                              holmsten.entreprenad@telia.com

Vårdare
Namn:                                        Veteranklubben vid Ledningsregementet.
Adress:                                      c/o Erik Winell, Ranstavägen 11, 749 61 Örsundsbro
Telefon:                                     0171-46 03 35, 070-548 66 44
Mail-adress:                             erik.winell@awum.se

ÖvrigI
Stenen invigdes 1955-09-24 och regementschefen Carl Axel Grewell avtäckte Den.
Einar Björk blev officer vid Upplands regemente 1907 och chef för kompaniet från 1921.
Initiativtagare till stenen var dåvarande kapten Gustav Söderblom och då chef för kompaniet (5. Komp). Stenen står på Norrby gårds ägor och gården var kompaniets chefsboställe. Rune Holmsten, 1955 ägare till Norrby gård, ritade stenen. Stenen står på den plats där kompaniets trossbod var belägen. Denna revs 1890.
Invigningen filmades och filmen finns i Lunda hembygdsförenings arkiv
Text: ÅT MINNET AV HUNDRA HÄRADS KOMPANI AV KUNGLIG UPPLANDS REGEMENTE
BYGDENS FOLK RESTE STENEN
I Lunda kyrka förvaras kompaniets gamla fana.
Informationsskylt: Nej

Erik Winell
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten