Registerkort Nr B14

Minnessten över Vaxholms grenadjärregemente på Rindö

Land                                       Sverigeb11

Kommun (motsv)            Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Oscar-Fredriksborg. Minnesstenen står nedanför Vaxholms Amfibieregementes gamla matsal.
GPS-angivelse:                    N59°23’35.59″ E18°26’1.89″

Inventerad
Namn:                                     Claes Grafström
Datum:                                   2011

Historia
Vaxholms grenadjärregemente bildades 1902 genom 1901 års härordning som en sammanslagning av Värmlands fältjägarkår, (I 26) och Hallands bataljon, (I 28). Regementet fick till en början två bataljoner, men ökades genom 1914 års härordning med en tredje. Det erhöll sitt värnpliktiga manskap från Stockholms inskrivningsområde. Regementet ingick i Vaxholms fästning besättning. Regementet var från början förlagt i Livgardet till hästs (K 1) gamla kasern i Stockholm, men flyttade redan 1906 till Rindö öster om Vaxholm. Som ett led i försvarsbeslutet 1925 kom regementet att avvecklas den 31 december 1927. Dock kom det uppstå den 1 januari 1928 som en reducerad skärgårdsinfanteribataljon ingående i Göta livgarde (I 2) under namnet Göta livgardes fästningsbataljon (I 2 V). Bataljonen bibehöll sin förläggning i Vaxholm och kom att bestå av en bataljonsstab samt tre kompanier (livkompaniet, 2.kompaniet och ksp-kompaniet). Bataljonen lydde under två myndigheter, där administration och utbildning låg under Göta livgardes ansvar. För krigsplanläggning och mobilisering lydde bataljonen under kommendanten i Vaxholms fästning, vilken var en officer från Marinen. Genom försvarsbeslutet 1936 kom bataljonen att avvecklas tillsammans med Göta livgarde den 30 september 1939. Regementsbebyggelsen för I 26 på Rindö stod klar 1907 efter Erik Josephsons typritningar för infanteriet. 1941 blev det före detta Vaxholms grenadjärregementes byggnader en del av Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1), sedermera Vaxholms Amfibieregemente, Amf 1.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                          Amfibieregementet
Adress:                                        130 61 Hårsfjärden
Tfnnr:                                           010-823 30 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):      Rengöring erfordras

Vårdare
Namn:                                          Oklart
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit troligen rest 1927
Text: KUNGL VAXHOLMS GRENADJÄRREGEMENTE 1902 – 1927
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten