Registerkort Nr B07

Minnessten över Livregementets dragoners livskvadron i Rotebro

Län                                             Stockholmobjekt-b-13

Kommun (motsv)               Sollentuna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Rotsunda torg
GPS-angivelse:                        N59°28’53”  E17°54’53”

 Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015, 2023-05-10

Historia
Den 23 februari 1791 omorganiserades Livregementet till häst till en brigad bestående av Livregementsbrigadens kyrassiärkår, som bestod av kompanierna som låg närmast huvudstaden och som utgjorde tungt kavalleri, Livregementsbrigadens lätta dragonkår som bestod av Örebro, Fellingsbro, Östra Närkes och Vadsbo kompanier och Livregementsbrigadens lätta infanteribataljon som bestod av kompanierna i Västmanland och från 1804 även Södermanlands kompani. År 1815 upplöstes brigaden, och de tre ingående förbanden blev självständiga den 16 december 1815. Livregementsbrigadens kyrassiärkår antog med den förändringen namnet Livregementets dragonkår. Den 31 december 1892 antogs namnet Livregementets dragoner (K 2). Som ett resultat av försvarsbeslutet 1925 kom regementet att sammanslås den 1 januari 1928 med Livgardet till häst (K 1) och kom att bilda Livregementet till häst (K 1).

 Ägare
Namn:                                        Sollentuna kommun?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Sollentuna kultur- och fritidsnämnden?
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit (h 2,70 m, b 0,75 m, d 0,17 m) rest år 1930 av Livregementet till häst (K 1) på en kulle med 4 m diameter vid Rotsunda torg i Rotebro. 
RAÄ-nummer Sollentuna 256:1 Text under tre kronor inskrivna i en cirkel: LIVSKVADRONEN AV LVREGEMENTET TILL HÄST ANVÄNDE ROTEBRO SOM SAMLINGSPLATS FRÅN CARL XI:S TID TILL 1908 Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten