Registerkort Nr B 49

Statyn ”Radarns hemlighet”, Tullinge 

Län                                             Stockholm
Kommun (motsv)                Botkyrka

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Framför f d kanslihuset
GPS-angivelse:                       N59°11’6.47″ E17°54’40.63″

Inventerad
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                      2021-04-13

Historia
Flygvapnets Södertörnsskolor har sina rötter i Södertörns flygflottilj, vilken riksdagen beslutade genom regeringens proposition 1970:96, att avveckla som jaktflottilj. Istället kom den från den 1  juli 1974 att organiseras som ett markskoleförband inom Flygvapnet. Det nya förbandet hade ett stort arv från flottiljen. Både förbandsbeteckningen F 18, det heraldiska vapnet och förbandsfanan ärvdes från flottiljen. I samma proposition beslutades även att Roslagens flygkår (F  2) och Svea flygflottilj (F 8) skulle avvecklas. Detta gav upphov till den så kallade Stockholmskarusellen, då verksamhet vid F 2 och F 8 överfördes till Flygvapnets Södertörnsskolor, och senare även en jaktdivision från Västmanlands flygflottilj (F 1) i Västerås.
Till skolan tillfördes från F 2 i Hägernäs, Flygvapnets Stridslednings- och Luftbevakningsskola (STRILS), Flygvapnets Materielskola (FMS) och Flygvapnets kadett- och aspirant/marklinjen (KAS/M). Från F 8 i Barkarby tillkom Sambandsflygenheten, vilken hade i uppdrag att transportera bland annat regering och kungahuset. Vidare upprättades Flygvapnets markteletekniska skola 1975. År 1983 tillkom Flygvapnets flygbefälsskola (FBS) från Malmslätt.
Inför försvarsbeslutet 1982 föreslog dåvarande ÖB Lennart Ljung att Södertörnsskolorna skulle avvecklas som förband senast år 1992, och att den kvarvarande verksamheten skulle omlokaliseras till övriga skolförband inom Flygvapnet.

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            F 18 Kamratförening
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress                                  ordforande@f18.se

Övrigt
Statyn “Radarns hemlighet” är utförd av skulptör Tommy Widing och skänktes av Nya Asfalt AB till F 18 i samband med byggnadsarbeten inför omorganisationen till Flygvapnets Södertörnsskolor år 1975.
Text: ”Radarns hemlighet”.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten