Registerkort Nr B 48

Minnesmärke över Södertörns flygflottilj i Tullinge

Län                                            Stockholm

Kommun (motsv)               Botkyrka

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I rondellen i korsningen Kanslivägen-Flottiljvägen.
GPS-angivelse:                         N59°11’18.61″ E17°54’59.44″

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2021-08-20

Historia
Södertörns flygflottilj var en av de flottiljer som upprättades efter 1942 års Försvarsbeslut för att stärka landets luftförsvar med huvuduppgiften att försvara huvudstadens luftrum. Flottiljen var förlagd till Tullinge flygplats söder om Stockholm. Flottiljen avvecklades slutligen år 1974 efter det att dess uppgifter hade minskats under flera år och ombildades till Flygvapnets Södertörnsskolor. Försvarsbeslutet 1992 ledde till att all verksamhet från Flygvapnets sida upphörde år 1995. Fram till 1 oktober 2004 pågick civilt flyg på Tullinge (Botkyrka Flygklubb), men flyttades sedan till Barkarby flygplats. Idag har både Barkarby och Tullinge blivit bostadsområden för expanderande kommuner.

Ägare
Namn:                                            F 18 Kamratförening
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress                                  ordforande@f18.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):          –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Hösten 2019 fick F 18 Kamratförening idén till det som i dag är flygarmonumentet Kungl. Huvudstadsjakten. Flygarmonumentet skall minna om-det flygförband som opererade på Tullinge från 1946-1985. Det är också en gåva till alla de boende i Riksten som under många år efterfrågat ett minnesmärke från flottiljen. Genom detta monument vill vi också hedra alla dem som tjänstgjorde och de som offrade sina liv i tjänsten för vår fred och frihet.
Monumentet skall minna om den tid då flygflottiljen F 18 utgjorde en viktig komponent i det svenska luftförsvaret till försvar av huvudstaden, kustflottan och östersjöområdet utanför Stockholm. De två SAAB J 35B i roteformering visar hur det kunde se ut, när en rote (två flygplan) gjorde en beredskaps start ut mot Östersjön, för att upprätthålla Sveriges fred och frihet.
Flygplanen understöddes alltid av en omfattande markpersonal, med allt från flygtekniker,
meteorologer, flygledare, personal i radargrupp- och luftförsvarscentraler för stridsledning
och luftbevakning, matsalspersonal, värnpliktiga och … Ja, många personalkategorier krävdes och alla kan inte räknas upp här, men alla vara lika viktiga och nödvändiga för Flygvapnet och totalförsvaret och dess förmåga att upprätthålla vår neutralitet.
F 18 kamratförening lät sätta upp detta flygarmonument den 2 oktober 2020.
Kamratförening har haft undrstötts av sponsorer som PEAB Anläggning, Sigicom, ICA Riksten, Tullingepartiet, Rikstens Friluftstad AB med flera.
Modellerna är gjutna i aluminium på Westermalms Metallgjuteri i Norsborg och de är 2,5 meter långa och 1,8 meter breda. Kamratföreningens medlem och modellbyggare Kenneth Näslund har tillverkat gjutpluggen.
Text: Ingen
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten