Registerkort Nr A50

1914-1945 Fyra minnestavlor och ett votivskepp i f d Karl Johans kyrka på Skeppsholmen

Län                                               Stockholm

Kommun (motsv)                 Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Skeppsholmskyrkan, 150 m OSO brofästet
GPS-angivelse:                       59°19’34.91″N 18° 4’56.50″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2021-06-30

Historia
Skeppsholmskyrkan (officiellt Carl Johans kyrka) är en avsakraliserad (före detta) kyrka
som ligger på Skeppsholmen i Stockholm. Kyrkobygget påbörjades 1824 sedan den tidigare kyrkan, Holmkyrkan, som låg på Kyrkholmen (där Nationalmuseum nu ligger), hade brunnit ner i juni 1822. Planformen är åttkantig och kyrkans arkitekt var Fredrik Blom med biträde av den yngre brodern Gustav Adolf Blom. Kyrkan är ett statligt byggnadsminne.
Den 5 december 2001 avsakraliserades Skeppsholmskyrkan och blev en profan byggnad med möjligheter för konserter och annan kulturell verksamhet i sin fortsatta användning. Skeppsholmskyrkan heter sedan 2009 Eric Ericsonhallen och inrymmer Eric Ericson International Choral Centre.

 Ägare
Namn:                                       Statens fastighetsverk
Adress:                                      Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Tfnnr:                                        010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Utanför västra ingången sitter till vänster en minnestavla över omkomna sjömän i Flottans tjänst under första världskriget 1914 – 1918 uppsattes i huvudingångens förhall 1935. Den är komponerad av arkitekten M. K. Westerberg.
På motsatta sidan finns tre minnestavlor över de män ur Ostkustens Marindistrikt som offrade sina liv under andra världskriget 1939 – 1945
Den mittersta minnestavlan visar namnen på de män ur Ostkustens marindistrikt, som omkom under Svenska flottans beredskapstjänst åren 1939 –1945, bland annat den stora jagarolyckan på Hårsfjärden den 17 september 1941 samt de som omkom under flygtjänst.
Den vänstra tavlan visar de som omkommit efter 2.världskriget.
Votivskeppet ”Hoppet” var en gåva 1931 av änkefru A Puke i Karlskrona och var upphängt i kupolen men är numera nedtagit,
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten