Registerkort Nr A48

1808 Gravmonument över stupade Önnert Jönsson på Galärvarvskyrkogården

Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)               Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Galärvarvskyrkogården
GPS-angivelse:                      N59°19´41″ E18°05´40″

Inventerad
Namn:                                        2017-02-12
Datum:                                       Christian Braunstein och Peter Wetterberg

Historia
Sandö ström, sund i Sagu, utgör utlopp mot v. i den trånga farleden mellan Kimitoöns nordsida och fastlandet. Sedan den ryska skärgårdsflottan sommaren 1808 misslyckats med att nå Åbo längs stora farleden, förmådde två flottiljer forcera vattenvägen n. om Kimitoön. De drabbade 2/8 vid S. samman med en av 22 kanonslupar bestående svensk flottavdelning, som efter en häftig strid tvingades retirera och lämna vägen öppen för en förening av de ryska styrkorna.

 Ägare
Namn:                                        Djurgårdsförvaltningen
Adress:                                       Box27138, 102 52 Stockholm
Tfnnr:                                         08-402 60 00
Mail-adress                              info.kdf@royalcourt.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning
Adress:                                       Box 9, 121 25 Stockholm (Hallvägen 14)
Telefon:                                     08-508 30 100
Mail-adress:                             kyrkogardsforvaltningen@​stockholm.se

Övrigt
Gravs ten i form av en rund pelare på fyrkantig sockel krönt av en vas av brons. Bokstäverna i texten av brons. Rest 1808.
Text:  ÖNNERT JÖNSSON ÖFWERSTE LIEUTENANT VID ARMEENS FLOTTA R. AF K.S.O. FÖRDE BEFÄLET OCK FÖLL VID SANDÖ STRÖM DE 11 AUG. MDCCCVIII VÄSIGNELSE ÖFVER HANS SWÄRD TY HAN DOG FÖR FÄDERNESLANDET

Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten