Registerkort Nr A46

Artillerikyrkogården med 57 grifter

 Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    200 m Ö Berwaldhallen på Strandvägen
GPS-angivelse:                       N59°20’0.85″ E18° 6’10.17″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                       2018-05-17

Historia
Kyrkogården användes redan på 1730-talet under namn Laboratoriekyrkogården. Kyrkogården invigdes under senare delen av 1800-talet. Den sista officiella gravsättningen uppges ha skett år 1902. Därefter avlystes kyrkogården och sedan 1997 är den en fornlämning.

 Ägare
Namn:                                        Svenska staten

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Under 2018 har stenarna tvättats och vissa har rests upp.
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Sveriges Radio Förvaltnings AB
Adress:                                       Oxenstiernsgatan 20, 105 10 Stockholm
Tfnnr:                                         08-784 54 00
Mail-adress                               webbmaster@srf.se

Övrigt
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten