Registerkort Nr EE08

Minnesskylt på ”fredshuset” i Kardis över freden 1661

 Land                                         Estland

Kommun (motsv)               Jõgeva

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Kardis (Kärde) ca. 1 mil N staden Jõgeva strax väster om väg 39
GPS-angivelse:                      58°51’0.83″N 26°16’48.43″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström, Johan Engström och Peter Holmqvist
Datum:                                      2017-09-20

Historia
Under Karl X Gustavs krig i Polen anföll 1656 den ryske tsaren Alexej Michailovitj, Peter den Stores far, Finland och Livland. Målet var att skaffa Ryssland stränder vid Östersjön och återta områden som avträtts till Sverige 1617 i Stolbovafreden. Alexej ansåg att tillfället var gynnsamt då Karl X Gustav var upptagen av kriget i Polen mot sin släkting Johan II Kazimir Vasa. Alexej Michailovitj uppmuntrades av Danmark, Nederländerna och den tysk-romerske kejsaren, vilka ingått i en koalition mot Sverige för att stoppa Sveriges expansion på Polens bekostnad.
Ett försök att erövra Riga misslyckades på grund av bristande kunskaper i belägringskonst. Då pest bröt ut beslöt sid ryska armén att häva belägringen och marscherade mot Dorpat, som tsaren tidigare lyckats erövra.  De svenska framgångarna i kriget mot Danmark fick Alexej att bli försiktigare och han slöt ett vapenstillestånd 1658 med Sverige i Valiesar strax söder om Narva.
Fred mellan Sverige och Ryssland ingicks 1661 på godset Kardis (Kärde) i Livland strax norr om Laisholm numera staden Jõgeva. Freden innebar status quo d.v.s. inga landavträdelser. Stolbovafredens gränser från 1617 skulle gälla.

 Ägare
Namn:                                        JõgevRural Municipality, c/o f.d. landshövding Margus Oro
Tfnnr:                                        + 372 505 6178
Mail-adress                              Margus.Oro@sos-lastekyla.ee

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesskylt av trä uppsatt år 1761
På platsen där freden slöts, godset Kardis (Kärde) i Livland några mil norr om Dorpat (Tartu) och Laisholm (Jõgeva), reste godsägaren, 100 år efter freden, 1761 ett litet minneshus, ”Friedenshäuschen”.  Fredshuset finns fortfarande i godsets före detta park. Troligen har huset renoverats och byggts upp på nytt under senare tid.  I storlek är Fredshuset som en kolonistuga. Taket är lagt med halm och konstruerat som på äldre estniska- och livländska bondstugor. På lång- och kortsidor har stugan fönster. Taket skjuter ut över ingången och stöttas av resta stolpar. Skorsten finns inte. Huset är knuttimrat. Över ingången sitter en minnestavla med text på estniska och ryska
Text på estniska: ARHITEKTUURIMÄIESTIS KÄRDE RAHUMAJAKE 1661
Text på ryska: ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ КЯРДЕСКИЙ ДОМИК МИРА
I översättning från båda språken till svenska: ”Arkitekturminnesmärket Fredshuset i Kärde”.
Informationsskylt:  Ja

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten