Registerkort Nr A38

2013 Veteranminnesmärket vid Sjöhistoriska museet

Land                                         Sverige

Kommun (motsv)              Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  100 V Sjöhistoriska museet
GPS-angivelse:                     N59°19’56.64″ E18° 6’48.75″

InventeradA04
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                      2015

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Tfnnr:                                         08-7887500
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Kungl Djurgårdsförvaltningen
Adress:                                      Stora Skuggans Väg 22, 115 42 Stockholm
Telefon:                                     08-4026000
Mail-adress:                             se hemsidan på parkchef

Övrigt
Namnet kommer från det latinska verbet ”restare”, att stanna, vila, finnas kvar. Minnesmärket består av en vit plattform i konststen (terrazzo) med storlek 10,2×18 meter. Plattformen placerades över en äldre husgrund som troligen härrör från gården Hesslingeberg som revs i samband med Stockholmsutställningen 1930. På plattformen finns intarsia av 10 millimeter breda rostfria stålband som bildar ett mandalamönster. På plattans mitt står en två meter hög skulptur i vit marmor i form av en späd knopp. Själva skulpturen väger cirka 2,5 ton. På plattans norra sida finns tre sittbänkar, utförda i vit konststen. Mot Djurgårdsbrunnsviken avslutas plattan med tre trappsteg. Minnesmärket invigdes på Veterandagen 2013 i närvaro av Carl XVI Gustaf. Platsen är avsedd att även i framtiden vara platsen för firande av Veterandagen i Stockholm och för andra former av hågkomster av veteraner från utlandstjänst inom Försvarsmakten och i annat internationellt fredsbevarande arbete.
Konstnär: Skulptören Monika Larsen Dennis
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten