Registerkort Nr A37

1995 Minnesvård över svensk personal i FN-tjänst vid Sjöhistoriska museet

Land                                        SverigeA03

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 100 m V Sjöhistoriska museet
GPS-angivelse:                     N59°19’55.14″ E18° 6’48.89″

Inventerad
Namn:                                      Claes Grafström
Datum:                                    2015

Historia
Svenska utlandsstyrkan bildades i samband med var medlingen i Palestinakonflikten. Det var FN:s första fredsbevarande operation och Sverige skickade direkt militära observatörer och i maj 2009 fanns svensk personal fortfarande kvar. Till en början deltog utlandsstyrkan uteslutande i operationer som leddes av FN. Först 1995 ändrades detta då utlandsstyrkan deltog i en multinationell styrka i Bosnien ledd av Nato. Det största svenska bidraget vid ett och samma tillfälle var våren 1964. Då deltog Sverige till FN:s fredsfrämjande insatser med tre förband av bataljons storlek samtidigt på tre platser i världen – Cypern i Europa, i Gaza i mellanöstern och i Kongo-Kinshasa i Afrika. På Cypern bestod styrkan av 955 man och i Kongo bidrog förutom bataljonen även med ett flygförband med nio stycken SAAB J 29 ”Flygande tunnan”. Det minsta svenska bidraget till FN sedan statistik började föras var månadsskiftet oktober-november 2008. Då bidrog Sverige med 53 poliser, 23 militära observatörer och sex soldater, sammanlagt 82 personer. Det placerar Sverige på plats 69 bland de 117 länder som bidrar till FN:s fredsfrämjande. Sverige har en lång historia av att deltaga vid internationella insatser. I mitten av 1800-talet skickade Sverige fyra fregatter samt nästan 20 000 soldater för att hjälpa Danmark under Slesvig-holsteinska kriget. År 1911 skickades 38 svenska befäl till Persien för att på landets egen begäran bygga upp det persiska gendarmeriet för att det skulle kunna bekämpa röveri. Denna insats blev så lyckad att även Kina yttrade önskemål om en liknande insats, dessa planer förstördes dock av Första världskrigets utbrott, då svenska militärer behövdes i Sverige. Idag har Svenska utlandsstyrkan personal vid elva konfliktområden runt om i världen. Det största förbandet finns i Afghanistan, där styrkan i februari 2010 var lite över 500 man. Kosovo har näst, och hade 244 man i juli 2008.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, 107 85 Stockholm
Tfnnr:                                        08-788 75 00
Mail-adress                             exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
FN-monumentet är ett minnesmärke ägnat de svenskar som omkommit i FN-tjänst. Monumentet invigdes 1995. Den 29 maj högtidlighålls årligen Veterandagen i anslutning till FN-monumentet och det 2013 i närheten uppförda Restare. För skulpturens framtagande ansvarade Statens konstråd, Försvarsdepartementet, Kamratföreningen Bataljonen, Djurgårdsförvaltningen och Stockholms konstråd.
Konstnär: Liss Eriksson (1919-2000).
Text: MINNESMÄRKE ÖVER SVENSKAR SOM OMKOMMIT I FN-TJÄNST.
AVTÄCKTES DEN 24 OKTOBER 1995 AV H.M. KONUNG CARL XVI GUSTAF I SAMBAND MED FÖRENTA NATIONERNAS 50-ÅRSJUBILEUM
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten