Registerkort Nr Ä22

2017 Veteranminnesmärke i Döbelns park, Umeå

Län                                             Västerbotten

Kommun (motsv)               Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Döbelns park, mellan Stadskyrkan och residenset
GPS-angivelse:                       N63°49’21.96″ E20°16’12.83″

Inventerad
Namn:                                        Anders Grafström
Datum:                                      2018-06-16

Historia
Umeås politiska ledning beslutade 2017 i politisk enighet att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med förslag från veteranorganisationen Fredsbaskrarna Västerbotten.
Minnesstenen för veteraner placerades i Döbelns park och invigdes i samband med Veterandagen den 29 maj 2018.
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Regeringen har beslutat att Veterandagen ska vara allmän flaggdag från och med 29 maj 2018.
En minnessten innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Som Fredsbaskrarna konstaterade i sin skrivelse – ”Umeå har bidragit med många soldater, poliser, räddningstjänst, sjukvård samt valövervakare, hjälporganisationer som varit utomlands på olika uppdrag.”

 Ägare
Namn:                                        Umeå kommun
Adress:                                       Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Tfnnr:                                         090-16 10 00
Mail-adress                              umea.kommun@umea.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Trekantig minnessten av grå granit rest 2017 av Umeå kommun
Text under tre kronor: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten