Registerkort Nr Ä20

1995 Minnessten över förolyckade värnpliktige Michael Wörlén

 

Län                                               Västerbotten

Kommun (motsv)                 Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     500 m NV Museiparken                         
GPS-angivelse:                        63°50’19.96″N 20°14’50.11″E

 

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2021-10-08

Historia
Olyckan inträffade på förmiddagen den 16 november 1995. En bandvagn med sammanlagt 13 värnpliktiga slog runt i det hala väglaget när de skulle åka tillbaka till I 20 för att äta lunch.
Dragvagnen kanade över på fel sida av vägen och skar ned i ett drygt meterdjupt dike. Efter några meters färd slog vagnen runt och lade sig på taket. Kort därefter fattade den bensindrivna bandvagnen eld. Alla utom 21-årige värnpliktige Michael Wörlén lyckades ta sig ut. När kamraterna försökte få ut honom var vagnen övertänd och de var tvungna att ge upp försöket.
Brandkåren var snabbt på plats och sedan eldsvådan i det helt övertända fordonet släckts koncentrerades ansträngningarna till att få loss den svårt brännskadade 21-åringen.
Efter en dryg halvtimme kunde räddningstjänsten få ut honom sedan man lyckats pressa isär karossen med hjälp av hydraulverktyg.
21-åringen fördes svårt brännskadad till sjukhus och därefter till Uppsala. Tillståndet försämrades och två veckor senare avled han av sina skador. (VK 2016)

Ägare
Namn:                                       ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Liggande sten i en ring kantad med sten.
Text: TILL MINNE AV MICHAEL WÖRLÉN SOM OMKOM PÅ GRUND AV BANDVAGNSOLYCKAN
16/11 1995
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten