Registerkort Nr A20

1939-45 Minnesplatta över stupade i Finland, Finska kyrkans innergård

 Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Finska kyrkans innergård i Gamla stan
GPS-angivelse:                      59°19’32.05″N 18° 4’20.18″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-10-17

Historia
Redan på 1500-talet hölls finskspråkiga gudstjänster i det upplösta Svartbrödraklostrets kyrka. Efter klostrets rivning förde församlingen en kringflackande tillvaro. Under olika perioder användes StorkyrkanTyska kyrkanRiddarholmskyrkan och Katarina kyrka som gudstjänstlokaler.
Byggnaden uppfördes mellan 1648 och 1653 av Georg Sippel som en tillbyggnad till Stora Bollhuset, och var ursprungligen en lokal för bollsport. Mellan 1662 och 1686 användes den bevisligen ofta som teater av gästande teatersällskap i Stockholm.
År 1725 kunde den finska församlingen köpa Lilla Bollhuset. Hela byggnaden byggdes om till kyrka under ledning av arkitekten Göran Adelcrantz, och den nya kyrkan invigdes den 19 december 1725.
(Utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan
Adress:                                       Kyrkokansliet, Kyrkans hus, Sysslomansgatan 4, 751 70 Uppsala
Tfnnr:                                          018-16 95 00
Mail-adress                              info@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Finska församlingen i Stockholm
Adress:                                      Slottsbacken 2 B-C, 111 30 Stockholm
Tfnnr:                                         08-44 08 200
Mail-adress                              finska.forsamlingen@svenskakyrkan.se

Övrigt:
Minnesplatta av granit uppsatt den 3 mars 1980 på kyrkans vägg
Text: SUOMEN SODISSA 1939 – 1945 KAATUNEIDEN ASEVELJIEN MUISTOKSI
TILL MINNE AV VAPENBRÖDER STUPADE I FINLANDS KRIG 1939 – 1945
13.3 1980
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten