Registerkort Nr A15

1927 Minnessten över Livgardet till häst på Lidingövägen 28

Land                                       SverigeA15

Kommun (motsv)            Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Lidingövägen 28, N kasernvalvet
GPS-angivelse:                    N59°20’50.45″, E18° 5’18.96″

Inventerad
Namn:                                      Claes Grafström
Datum:                                     April 2016

Historia
Kungliga Livgardet till häst, K 1 var ett svenskt kavalleriförband inom Krigsmakten som verkade mellan år 1806 och 1927. Förbandet var förlagt inom Stockholms garnison i Stockholm och tillhörde Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper. 1897 flyttade man till Livgardets kavallerikasern vid Lidingövägen, som då hette Sturevägen, ritad av arkitekten Erik Josephson. Regementet bestod vid denna tid av fem ryttarskvadroner och en regementsstab.
Livgardet till häst tillhörde IV. Arméfördelningen som dess fördelningskavalleriregemente. Livgardet till häst tillhörde samtidigt den värvade armén och var ständigt tjänstgörande. Regementet finansierades genom kontant skatteuppbörd, till skillnad från de indelta som till huvuddelen finansierades genom natura skatter.
Som ett resultat av försvarsbeslutet 1925 kom regementet att sammanslås 1928 med Livregementets dragoner (K 2) och kom att bilda Livregementet till häst (K 1).

Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Vårdare
Namn:                                        Livgardet
Adress:                                      Granhammar, 196 92 Kungsängen
Telefon:                                     08-584 540 00 (vx))
Mail-adress                              exp-livgardet@mil.se

Övrigt
Minnesstenen av granit restes år 1927, i samband med regementets upphörande, i trädgruppen framför 4. skvadrons stall på kaserngårdens sydvästra del och flyttades till nuvarande plats öster om kasernens huvudentré mot ”stora valvet” år 1955 i samband med att den västra stenen avtäcktes, : Avtäckningen av de båda minnesstenarna med nuvarande placering förrättades av generalmajoren Henry Peyron i samband med Livregementets till hästs kamratförening årsmöte 1955-09-18.
Text: KUNGL LIVGARDET TILL HÄST VAR HÄR FÖRLAGT ÅREN 1897 – 1927
Informationsskylt:  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten