Registerkort Nr A14

1927 Två minnestavlor över förbanden på Storgatan 29

Land                                        SverigeA14

Kommun (motsv)             Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Omdedelbart väster om Historiska museetA14b
GPS-angivelse:                      N59° 20′ 2.2898″ E18° 5′ 24.09″

Inventerad
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                      Mars 2016

Historia
Kasernen är ritad av den då 25-årige Fredrik Blom (1781-1853) som senare blev en av Karl XIV Johans favoritarkitekter. Livgardet till häst flyttade in redan 1811 trots att kasernen inte var färdigbyggd. Oxenstiernska malmgården införlivades 1831. 1897 flyttade regementet igen och då till Lidingövägen. Efter det var Andra Svea Artilleriregemente förlagt här åren 1897-1901, Vaxholms Grenadjärregemente 1902-1906 och slutligen Positionsartilleriregementet 1903-1927.

Ägare
Namn:                                       Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 2263, 103 16 Stockholm
Tfnnr:                                        010 478 70 00
Mail-adress                             sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla 1 sannolikt uppsatt 1927.
Text: DESSA BYGGNADER UPPFÖRDA ÅREN 1805-1817 EFTER RITNINGAR AV FREDRIK BLOM HAVA TJÄNAT SOM FÖRLÄGGNING FÖR FÖLJANDE REGEMENTEN KONGL LIVGARDET TILL HÄST 1811-1897  KONGL ANDRA SVEA ARTILLERIREG 1897-1901  KUNGL VAXHOLMS GRENADJÄRREG 1902-1906  KUNGL POSITIONSARTILLERIREG 1903-1927

Minnestavla 2 uppsattes i samband med kasernens byggnation.
Text: GRUNDSTENEN TILL DENNA CASERNE BYGGNAD FÖR KONGL LIFGARDET TILL HÄST LADE PÅ KONUNGENS BEFALLNING ARFPRINSEN HERTIGEN AF SÖDERMANLAND JOSEPH FRANS OSCAR ÖFVERSTE AF SAMMA REGEMENTE DEN 15 JUNI 1815

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten