Registerkort Nr A08

1877 Minnesplatta över Svea artilleriregemente på Artillerigårdens västra flygel

Land                                         SverigeA21

Kommun (motsv)              Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Mitt på Artillerigårdens västra flygel
GPS-angivelse:                      N59°20’4.28″, E18° 4’44.43″

Inventerad
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                     2016-05-18

Historia
Regementet har sitt ursprung i Artilleriregementet som sattes upp år 1636. Det regementet delades upp i fyra nya regementen år 1794 där Svea artilleriregemente var ett av dessa. Regementet gavs beteckningen A 1 (Artilleriregemente 1) år 1830. Regementet bestod av 13 kompanier och 1889 blev tre av dessa kompanier självständiga i Vaxholm och bildade Vaxholms artillerikår. Delar av regementet var tidvis även detacherade till Härnösand, Karlstad, Gävle och Gotland. Regementet övade på Ladugårdsgärde och från 1882 på Marma. Regementet flyttade 1877 in i kaserner i Stockholm (Valhallavägen 117) ritade av Ernst Jacobsson som då var arkitekt vid Överintendentsämbetet.
(delvis utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                       Statens fastighetsverk
Adress:                                      Box 22263, 103 16 STOCKHOLM
Tfnnr:                                         010-478 7000
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnestavla av brons monterad på Artillerigårdens västra flygel våren 1965. Trämodell finns på museet
Text: KUNGL. SVEA ARTILLERIREGEMENTE OCH DESS FÖREGÅNGARE VORO HÄR FÖRLAGDA 1641 – 1877
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten