Registerkort nr A04

1818 ”Mariebergsklockan” utanför Försvarshögskolan på Drottning Kristinas väg 37 

Län                                             Stockholms stadA24

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Drottning Christinas väg 37
GPS-angivelse:                         N59°20’53.96″, E18° 4’11.44″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström
Datum:                                      2015

Historia
Klockan stod ursprungligen på Marieberg, flyttades sedan till dåvarande Militärhögskolan på Valhallavägen och står nu vid Försvarshögskolan på Drottning Kristinas väg. På klockans baksida finns en dekoration bestående av en triangel omgiven av en cirkel, från vilken utgår ett strålknippe. Undertill finns ett snett liggande latinskt kors jämte ett bladverksarrangemang.

Ägare och vårdare
Namn:                                        FörsvarshögskolanA24b
Adress:                                      Box 278 05, 115 93 Stockholm
Tfnnr:                                        08-553 425 00
Mail-adress                              registrator@fhs.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –A24c

Övrigt
Text på klockan: ÅR 1818 – GJUTEN VID STYCKGJUTERIET MARIEBERG PÅ BEKOSTNAD AV KONGL STYCKGJUTAREN ÖVERSTE LIEUTENANTEN OCH RIDDAREN CH APELQUIST AF KRONAN EMOTTAGEN TILL ETT MINNE AF HONOM GJUTERIETS GRUNDLÄGGARE
Text på en minnesplatta på klockhuset: MARIEBERGSKLOCKAN ÄR GJUTEN VID MARIEBERGS GJUTERI 1818 OCH VAR URSPRUNGLIGEN PLACERAD UTANFÖR HÖGRE ARTILLERILÄROVERKETS BYGGNAD PÅ MARIEBERG DÄR DEN ANVÄNDES FÖR ATT KALLA ELEVER TILL LEKTIONER
Text på en annan platta: DENNA KLOCKA FRÅN 1818 VID HÖGRE ARTILLERILÄROVERKET Å MARIEBERG ÅTERINVIGDES HÄR VID SVERIGES MILITÄRA HÖGSKOLORS 150-ÅRSJUBILEUM 30 OKTOBER 1968.
Den återinvigningen skedde då Militärhögskolan låg på f d Svea artilleriregementes kasern på Valhallavägen.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten